PRO Budějce
Pohybový park Nemanice

Předmětem projektu je vytvoření přírodní dráhy pro horská a treková kola, ale i odrážedla. V blízkosti dráhy je v rámci projektu plánováno vytvoření odpočinkové zóny s herními prvky pro děti a rodiče.

Vzhledem k narůstající industrializaci v daném území bychom rádi zachránili kousek přírody v blízkosti rybníka a postupně z něj vytvořili prostor pro rekreaci a odpočinek v kousku přírody a zeleně. Usilujeme o vytvoření dráhy pro kola a odrážedla, prostor pro odpočinek a piknik, hry pro menší děti na pozemcích města České Budějovice při Pražské Třídě v Nemanicích – konkrétně se jedná o pozemky s p. č. 613, 614, 615, 616 v katastrálním území České Budějovice 3. Areál pumptracku a odpočinkové zóny bude oddělen od přilehlé silnice živým plotem.
Dráha je upravena tak, aby jezdec využil váhy svého těla a pouhým „pumpováním“ (bez šlapání) projel vybudované vlny a klopené zatáčky na dráze. V dnešní době tyto dráhy využívají sportovci pro zdokonalení techniky (nácvik rovnováhy, zpevnění svalstva, apod.) jízdy na kole v terénu, ale i naprostí laici jak starších ročníků, tak zejména teenageři a malé děti. Dráha je totiž skvělým prostředkem k zábavnému využití volného času.

Ing. Ludmila Váchová
České Budějovice 3
9 měsíců
881 000 Kč
Velký projekt
127 líbí se mi
353 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Stavba pumptracku (cca 100m)
250 000 Kč
Živý plot
26 000 Kč
Pikniková sestava
13 000 Kč
Lavička (2ks)
6 000 Kč
Odpadkový koš
3 500 Kč
Kolostav
12 500 Kč
Dětské hřiště
250 000 Kč
Plot
120 000 Kč
Gril
100 000 Kč
Úprava terénu
50 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
881 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Malá plocha pro všechny citované aktivity. Nutnost kácení stávající zeleně. Vhodný přístup do parku po komunikaci ve vlastnictví Rybářství Třeboň Hld. a.s. Přístup z Pražské nevhodný.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
V blízkosti frekventovaná silnice, je nutné zajistit bezpečnost uživatelů.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Vyžaduje rozhodnutí o změně využití území.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Jedná se o stabilizované území zeleně pod hrází rybníka Světlík. Na pozemcích se nacházejí vzrostlé dřeviny. Tento pás zeleně odděluje území s RD od Pražské třídy. Do těchto ploch je vhodná spíše dosadba zeleně, nikoliv jejich narušování výstavbou resp. terénními úpravami. Umístění pumptrackové dráhy doporučujeme co nejblíže k Pražské třídě. Negativní vliv stavby lze eliminovat dosadbou keřů či stromů mezi navrhovanou stavbu a vzdušnou stranu hráze.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2021
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Únor 2021
Probíhají jednání ke zpracování PD.
Květen 2021
Proběhla schůzka v místě realizace za přítomnosti projektanta, navrhovatelky a zástupci MM, na které byla upřesněna cílová skupina uživatelů jednotlivých částí parku.
Květen 2021
Probíhá příprava smlouvy s projektantem.
Červen 2021
Připravuje se projektová dokumentace s termínem dodání 30.9.2021.
Říjen 2021
Projektová dokumentace předána 15. 10. 2021.
Listopad 2021
Připravuje se žádost stavebnímu úřadu k územnímu řízení.
Prosinec 2021
Výběr zhotovitele plánován na březen 2022.
Březen 2022
Získána stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, podána žádost stavebnímu úřadu k územnímu řízení, které bylo přerušeno a musí se upravit PD dle požadavku SÚ. Po úpravě PD by se začal soutěžit zhotovitel.
Květen 2022
Doplněné a upravené podklady k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území byly předány stavebnímu úřadu 19. 5. 2022.
Červen 2022
Stavební úřad se vyjádřil k upravené PD, přičemž zaslal další požadavky na úpravu.