PRO Budějce
Venkovní stoly na stolní tenis

Předmětem je podpora amatérského a volnočasového sportu na čerstvém vzduchu.

V jakémkoliv přístupném místě v Leso-parku Stromovka by mohly být zbudované 3 stoly na stolní tenis, ke kterým by měli přístup všichni, kteří si chtějí ve volném čase zahrát ping-pong.
Stoly na stolní tenis mohou sloužit dlouhá léta všem sportovcům. Jsou vhodné pro děti, dospělé i seniory.
Stoly mohou být v betonovém provedení s nátěry proti okolním vlivům. Lze na ně využít venkovní kovovou síťku s dlouhotrvající životností a odolnou proti vandalismu.

Lukáš Pavelka
České Budějovice 2
6 - 12 měsíců
200 000 Kč
Malý projekt
175 líbí se mi
88 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
3x stůl na venkovní tenis
150 000 Kč
zemní práce, ukotvení
30 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
200 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Je nutné respektovat omezení, která vytváří stávající registrovaný významný krajinný prvek.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Podmínkou bude umístění na trávník bez okolních zpevněných ploch a dále vytipování vhodné lokality.
Proveditelný
Odbor územního plánování
Z hlediska ÚPnM je umístění stolů na stolní tenis v ploše ZP přípustné.
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Březen 2023
Realizátorka projektu (MM) prověří možnost tartanového povrchu či prosívky ve Stromovce kolem pingpongových stolů, z důvodu vyšlapání trávy a následného bahna. Dne 20. 2. požádáno o stanovisko OOŽP, předběžně jsou zarezervovány 2 stoly na venkovní tenis u dodavatelské firmy.
Červen 2023
V květnu vystavena objednávka, stoly jsou již ve skladu. Nyní se připravuje mlatový povrh v parku Stromovka, poté budou stoly sestaveny.
Srpen 2023
Dne 17. 8. vše nainstalováno, projekt dokončen.