PRO Budějce
Úprava pěšiny a můstku Nemanice

Předmětem projektu je zpevnění pěšiny mezi ulicí Jižní a Pražskou třídou, potažmo autobusovou zastávkou U Chromých.

Projekt na úpravu pěšiny a můstku v Nemanicích může mít několik realizačních rovin. Od nejjednodušší varianty spočívající v prostém zpevnění povrchu stávající hojně využívané pěšiny, přes variantu, kdy bude současně s pěšinou revitalizován také můstek přes potok, až po variantu s prodloužením pěšiny tak, aby přímo navazovala na odbočku z ulice Jižní.

- Varianta 1. (nejjednodušší) - současnou pěšinu (cca 100 m) vysypat štěrkem frakce 0-16 mm a zhutnit.

- Varianta 2. (střední) - současnou pěšinu vysypat štěrkem frakce 4-16 mm a zhutnit. Dále pak odstranit současný přechod přes potok (odtok z Nemanického rybníka) a položit přes potok betonový silniční panel přiměřené velikosti.

- Varianta 3. (komfortní) - současnou pěšinu vysypat štěrkem frakce 4-16 mm a zhutnit. Dále pak vykácet náletové dřeviny po levém břehu potoka, až do úrovně spojky z Jižní ulice. Terén porovnat a vytvořit nový úsek pěšiny v délce cca 30-ti metrů a na konci položit betonový silniční panel přiměřené velikosti, který bude ústit přímo do spojky s ulicí Jižní.

Jan Plojhar
České Budějovice 3
12 - 24 měsíců
500 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Materiál
120 000 Kč
Zemní práce
250 000 Kč
Kácení dřevin
50 000 Kč
Projektová dokumentace
80 000 Kč
Cena celkem
500 000 Kč