PRO Budějce
Skatepark Suché Vrbné

Vytvoření prostoru pro sportovní a volnočasové aktivity v hustě obydlené lokalitě, kde toto zatím zcela chybí. Klubová sportoviště jsou pouze pro členy klubů určené pro trénink a zápasy, takže ve volném čase děti nemají žádný prostor a využívají méně frekventované silnice, kde jejich aktivity vadí a hrozí nebezpečí nehody. Samozřejmě obtěžují okolí i hlukem, což způsobuje problémy.

Vzhledem k tomu, že v Suchém Vrbném není žádné vyžití pro větší děti a hodně jich v současné době jezdí na koloběžkách a skateboardech, dělají různé triky a samozřejmě k tomu využívají každý volný plácek a méně rušnou silnici v zástavbě, kde jsou mnohým spoluobčanům trnem v oku, bylo by dobré vytvořit jim místo, kde by mohly v klidu pobývat. Rodiče samozřejmě raději podporují tyto aktivity, než aby se děti scházely v parku u Alberta a dostaly se tam do nějaké party posedávajících individuí. Jiní lidé si naopak na koloběžkáře neustále stěžují, přivolávají policejní hlídky a dochází ke zbytečným konfliktům. Proto by bylo skvělé, kdyby se našlo místo pro tento druh vyžití v naší lokalitě, na Máj to mají přece jen dost daleko.
Mnoho dětí se věnuje i sjíždění terénů na kole, takže kdyby byla do budoucna součástí areálu i dráha pro bajkery, bylo by to jen dobře.
Pro inspiraci by mohl posloužit sportovní areál v Šumperku – krásný skatepark, dráha pro malé bajkery, venkovní posilovna, dráha pro inline bruslaře, restaurace – opravdu hezký sportovní areál.
https://www.sumperksportuje.cz/sportovni-a-rekreacni-areal-benatky/sportoviste

Šárka Smejkalová
České Budějovice 5
12-24 měsíců
2 500 000 Kč
Velký projekt
624 líbí se mi
164 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Skatepark
2 400 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Pozemek je pronajat Jihočeské univerzitě za účelem provozování zemědělské výroby, na dobu neurčitou.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Bude vyžadovat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Záleží na konkrétním umístění. Pokud je mimo zeleň, je projekt možný. Vhodná by byla varianta, kdy nebude celý povrch hřiště zpevněn, ale cvičící prvky budou umístěny samostatně a mezi by mohly být nezpevněné plochy.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Je nutné s nájemci v řešeném území dojít ke shodě na uspořádání celého prostoru, kde se dnes koncentruje velké množství sportovních záměrů. Finančně se rozhodně jedná o náročnější projekt, než je 2,5 mil. KČ.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Plocha z funkčním využitím ZR, BZ, MT a IN-2. Přednostně záměr soustředit do jižní části pozemku, který je vymezen jako \"ZR - zeleň rekreační\".
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Předpoklad nutnosti realizace přístupových komunikací - chodníků (DUR, DSP).
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami