PRO Budějce
Lavičky u Lišovského rybníka

Předmětem projektu je zkulturnění hráze u Lišovského rybníku.

Představuji projekt na zkulturnění hráze Lišovského rybníka na cestě mezi rozvodnou u sídliště Máj a Zavadilkou.
Kolem rybníka je krásná procházka, bohužel lidé si nemají kam sednout a dívat se na přírodu, rybník, labutě, racky a kachny... Odpočinout si. Navrhuji na této hrázi instalaci 5 laviček. Lavičky musejí mít opěradlo na záda i na ruce. Zároveň budou instalovány 2 odpadkové koše z každé strany u cesty, tak aby popeláři tyto koše mohli při cestě kolem vyprázdnit.
Na této hrázi by byly instalovány i dvě informační tabule.
Jedna o konkrétní fauně a flóře kolem tohoto rybníka a druhá s informací čím krmit a hlavně nekrmit labutě, kachny a ptactvo.

Tomáš Červený
České Budějovice 2
12 měsíců
220 000 Kč
Malý projekt
113 líbí se mi
109 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Lavičky, koše a cedule
200 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
220 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Nutno konzultovat se správcem pozemku - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.
Proveditelný
Správa veřejných statků
Dle sdělení Ing. Staňka, jednatele LRM, byly již 2 lavičky umístěny na hráz Lišovského rybníka na náklady LRM.
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Lze realizovat pouze prvky odpovídající finančnímu limitu, či zvětšit limit.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Březen 2023
Na hrázi budou doplněny lavičky (kombinace s opěrkou a bez) a dva odpadkové koše. V místě by měly být i dvě informační tabule. Mimo PAR by mělo dojít k vysypání úseku cca 15 metrů štěrkem, dnes se tam tvoří bahno. Byla vyhotovena objednávka na 1 ks informační tabule - krmení vodního ptactva na hráz Lišovského rybníka a dále objednávka na dodávku a montáž laviček a odpadkových košů.
Květen 2023
V březnu instalována informační tabule, 19.05.2023 byly dodány lavičky a odpadkové koše. Projekt dokončen.