PRO Budějce
Osvěžení (se) v centru města

Nová mlhoviště, mlžné sprchy neboli mlžítka v teplých měsících zpříjemňují pobyt v kamenném městě nebo v parcích. Na výběr je více možností: může se jednat o pevné mlžítko na stálo nebo mlžítko mobilní.

Mlžítka navrhujeme umístit ke Zlatému mostu u pěšího a cyklo pruhu za divadlem, kde možnost osvěžit se vodou chybí, a na Senovážné náměstí za poštu. U Zlatého mostu by přišlo vhod doplnit mlžítko o pítko, které v této lokalitě u Malše chybí. Na Senovážném náměstí za poštou se nachází hydrant, mlhoviště lze jednoduše napojit na vodovodní přípojky. Vodní mlhu může sprcha chrlit buď v pravidelných intervalech v určitém čase anebo po zapnutí tlačítka.

Ing. arch. Kateřina Landová
České Budějovice 6
2-3 měsíce
90 000 Kč
Malý projekt
74 líbí se mi
98 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Pevné mlžítko 2ks (alternativně mobilní mlžítko 5000Kč a pak nižší ceny za napojení)
40 000 Kč
Stavební práce a napojení 2 mlžítek v závislosti na lokalitě
40 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Cena celkem
90 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Nemáme námitek, ale rozpočet i spotřeba vody bude vyšší, u pošty /v blízkosti Senovážného nám./ je pítko, takže není nutno dávat mlžidla na Senovážné nám. U Zlatého mostu navrhuji jednu variantu – buď mlžidlo nebo pítko.
Proveditelný
Stavební úřad
Pevné mlžítko včetně přípojky vyžaduje územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
Jedná se o památkově chráněné území; předpokládá se povinnost rozhodnutí ve správním řízení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Vyžaduje Rozhodnutí o umístění pevné překážky (pokud by to bylo trvalé).
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Prosinec 2020
Úvodní setkání za přítomnosti navrhovatelky a pracovníka MM, Vyjasnění si, kde mlžítka budou instalována a prověření možnosti napojení na vodovod. Mlžítka budou instalována v ulici Široká u Biskupského gymnázia a na Sokolském ostrově v blízkosti dětského hřiště.
Únor 2021
Vyhotovena objednávka na zpracování PD. Předložený rozpočet zřejmě pokryje jen jedno mlžítko, a to u Biskupského gymnázia.
Duben 2021
Projektová dokumentace je hotová.
Květen 2021
Čekáme na vyjádření dotčených odborů.
Červen 2021
Projekt má hotovou projektovou dokumentaci včetně vyjádření dotčených odborů, zhotovitel projekt zrealizuje do konce července.
Červenec 2021
Zahájeny práce v terénu, předpokládané dokončení prací do 21.7.2021.
Červenec 2021
Dne 21.7.2021 bylo u Biskupského gymnázia instalováno mlžidlo.