Umístění laviček, osazení travnaté plochy květinami, umístění nových odpadkových košů, úprava chodníku,

• Odpočinková zóna
• V této části města něco podobného chybí
• Pro seniory, výletníky, sousedy i děti.

Andrea Protivínská
České Budějovice 7
6 měsíců
232 000 Kč
Příroda, zeleň
127
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Lavičky 5 ks
30 000 Kč
Květiny
15 000 Kč
Koše
7 000 Kč
Oprava chodníku
150 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
232 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dle rozsahu úprav chodníku by možná bylo nutné stavební povolení.
Proveditelný s úpravami