PRO Budějce
Cyklopruh Pražská třída

Přemalování vodorovného dopravního značení na Pražské třídě v úseku Mariánské náměstí – konec Nemanic tak, aby vznikl souvislý cyklistický pruh u pravého kraje vozovky.

Navrhuji souvislý cyklopruh na Pražské třídě v úseku Mariánské náměstí – konec Nemanic. Vzniklo by tak bezpečné cyklistické propojení centra města a obce Borek. Město sice má cyklostezky kolem řeky, ty jsou ale spíše turistické a ne vždy mohou být využity pro každodenní dojíždění například do práce. Obrovský potenciál cyklodopravy v Českých Budějovicích zústává dlouhodobě nenaplněn. Více cykloprůhů může pomoci zklidnit dopravu ve městě. Osobně postrádám bezpečnou trasu v tomto úseku především pro každodenní dojíždění pro zaměstnance firem Bosch, Budvar, Motor. Při každodenním dojíždění do práce se cítím na Pražské ohrožen. Alternativou je v současné době pouze nesouvislá a výrazně delší trasa při využítí cyklostezky kolem řeky, nebo doprava do práce autem, čímž se doprava v ČB ještě více zahušťuje. Šířka stávajících pruhů pro auta na Pražské třídě se mi zdá dostatečná pro to, aby dva pruhy mohly být zúženy tak, aby vznikl bezpečný prostor pro cyklisty.

Jan Pitner
České Budějovice 3
6 - 12 měsíců
1 100 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Přemalování značení
1 000 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
1 100 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ohledně nápadu na cyklopruhy na Pražské třídě – doporučujeme držet následující: Z hlediska vysokých intenzit dopravy na Pražské třídě v současnosti (15 až 20 tis. voz. / 24 hod.) i podle matematického modelu po otevření D3 (12 až 18 tis. voz. / 24 hod.), nelze obětovat stávající čtyřpruhové uspořádání komunikace a to z důvodu častých křižovatek a potřeby samostatných odbočovacích pruhů vlevo i vpravo. Řízení křižovatek světelnou signalizací vyžaduje dva pruhy přímo – a to z hlediska kapacity křižovatky. Jediný úsek, kde by to bylo z pohledu kapacity možné je od Okružní na sever – průtah Nemanicemi. Ale tam by to bylo lepší využít pro zastávkové zálivy, zásobování a parkování pro přilehlé nemovitosti.
Neproveditelný