PRO Budějce
Nové sezení v Letním kině Háječek

Víte, kde tráví více než dvacet tisíc diváků každý rok nejvíce času v českobudějovickém Letním kině Háječek? Na sedačkách v hledišti. Řekli byste, že se jedná o pohodlné a důstojné sezení? Já si myslím, že ne. A proto bych to chtěl změnit.

Pohodlné sezení je nedílnou součástí celého kulturního zážitku. „Program skvělý, atmosféra skvělá, filmy skvělý, ale po třiceti minutách jsem nevěděl, jak si sednout.“ I takové věty lze zaslechnout mezi diváky v hledišti. Současné lavičky pamatují první roky života letňáku a nesplňují současná očekávání. Pominu-li, že lidé dnes chtějí trochu více pohodlí, faktem zůstává, že lavičky jsou i nebezpečné. Lze se o ně poškrabat, poškodit nebo natrhnout oblečení, velmi špatně se díky svému stáří čistí, tedy jsou neustále mírně špinavé a v neposlední řadě jsou některé již rozbité a praskají.

Vzhledem k tomu, že do letňáku přichází každé léto několik desítek tisíc lidí z Českých Budějovic a okolí, chtěl bych jim všem dopřát nové, pohodlnější sezení, které jim nebude kazit jinak kvalitní kulturní zážitek.

Mělo by se jednat o celkovou výměnu současného sezení, tedy sedátka a opěrátka, která by měla mít jiný rozměr, tvar, ergonomii i materiál. Součástí by mělo dojít k očíslování řad i sedadel, které může ale nemusí provozovatel používat a získat tak lepší přehled o celkové kapacitě sezení v letním kině včetně možnosti označení řad pod střechou, zvýhodnění některých řad nebo konkrétních míst atd.

Nové sezení v hledišti by bylo vhodné doplnit miniaturními odkládacími plochami pro pití mezi sedátky, aby návštěvníci nemuseli odkládat pití a jídlo na zem, což je nehygienické i nebezpečné z hlediska zakopnutí, uklouznutí.

Milan Pleva
České Budějovice 7
12 měsíců
1 000 000 Kč
267 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Deinstalace současných sedaček vč. odvozu materiálu
60 000 Kč
Výroba nových sedadel na míru
750 000 Kč
Instalace nových sedadel
140 000 Kč
Očíslování řad a sedadel
30 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
1 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Územní skupina
Design laviček by měl být nadčasový, materiál trvanlivý, bez náročné údržby.
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Letní kino se nachází v těsné blízkosti registrovaného významného krajinného prvku, a proto je nutné případnou rekonstrukci projednat, především z pohledu vlivu na tento prvek. Dešťové vody musí být likvidovány přirozeným vsakem na pozemku.
Proveditelný s úpravami
Správa domů s.r.o.
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
2. 1. 2024
Realizačně zajišťuje: Správa domů s. r. o.; Politický garant projektu: nám. Tomáš Bouzek
11. 1. 2024
Úvodní schůzka s navrhovatelem - dle Správy domů bude osazení novými lavičkami předcházet oprava toalet, betonů pod lavičkami a nový plot. Nové lavičky jsou zařazeny do II. etapy, která začne na jaře 2025.