PRO Budějce
Zeleno-modré srdce Nového Vráta - místo pro setkávání, relaxaci a hry

Zeleno-modré srdce Nového Vráta – místo pro setkávání, relaxaci a hry nejen pro obyvatele Nového Vráta. Chceme obnovit prostory parku kolem rybníčků, školní zahrady, prostranství před školou, malého parčíku s pomníkem padlým vojínům Vráta-Hlinska v 1. světové válce, ale také „zapomenutého“ pozemku města u Kovošrotu (k.ú. 1264/5). Cílem tohoto projektu je vypracování ideové studie a následné projektové dokumentace, které navrhnou jednotnou vizi a koncepci pro daný prostor a jeho využívání v budoucnu. Toto je prvním a nezbytným krokem k celkové obnově území. Na základě studie a projektové dokumentace se bude možné v příštích letech ucházet o vlastní realizaci jednotlivých prvků parku, ať už opět z participativního rozpočtu, rozpočtu města nebo jiných projektových výzev.

Svým charakterem a lokalizací je navrhovaný prostor k řešení ideálním prostranstvím pro volnočasové aktivity cca pro 1100 obyvatel lokality Nového Vráta a Hlinska. Park za školou je široko daleko jediným větším veřejným prostranstvím a zároveň prostranstvím pro společenská setkání, které je a do budoucna bude v této lokalitě. Plocha, kterou mohou lidé využívat pro volnočasové aktivity, je cca 1 ha. Cílem studie je navrhnout a uspořádat prostor tak, aby uvedená prostranství na sebe navazovala a park mohli využít děti i obyvatelé všech věkových kategorií z okolí.

Studie se bude zabývat rozšířením školní zahrady, úpravou prostor okolo školy a pomníku padlým vojínům, obnovou parku – návrhem hracích ploch s prvky pro malé děti, herních prvků pro děti 10+, vymezením plochy pro trénink hasičů, vymezením plochy pro shromažďování lidí při společenských akcích a v neposlední řadě vymezením a úpravou místa pro odpočinek a posezení v parku.

Studii a projekt Zeleno-modrého srdce Nového Vráta naleznete ke stažení zde .

Eva Semančíková
České Budějovice 4
květen 2021
98 000 Kč
Malý projekt
89 líbí se mi
182 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Zpracování ideové studie
49 000 Kč
Projektová dokumentace
49 000 Kč
Cena celkem
98 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Cena za zpracování studie a projektové dokumentace neodpovídá rozsahu navrhovaného záměru.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
K pozemkům parc. č. 1289, 1288/1 (se stavbou školy čp. 285) a 1288/2 má právo hospodaření Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - realizace možná po odsouhlasení.
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadovat územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Záměr podléhá vydání závazného stanoviska k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku \"Park u Kovošrotu\". Případný souhlas záleží na rozsahu projektu.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Neodpovídá předpokládaná cena z rozpočtu. Předpoklad je značně podhodnocen, půjde-li o celou projektovou dokumentaci.
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Chodníky vyžadují stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Prosinec 2020
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Leden 2021
Vyhotovená objednávka na studii s termínem dodání červenec 2021.
Červenec 2021
Studie dodána, vyhotovena objednávka na PD s termínem dodání prosinec 2021.
Listopad 2021
Na PD se pracuje, termín bude dodržen.
Prosinec 2021
PD hotová, dopracovává se rozpočet. Od ledna se začíná pracovat na realizační fázi v rámci projektu Rozbušíme Zeleno-modré srdce Nového Vráta.