Využití potenciálu ostrova rybníku Bagr nacházejícího se v centrální části parku Stromovka. Zpřístupněním ostrova může vzniknout klidová zóna oddělená vodní hladinou od ostatních částí parku.

Záměrem projektu je vybudování dvou lávek na ostrov rybníku (nádrže) Bagr. Pro stavbu využijeme stávající betonové kruhové pilíře, které jsou součástí rybníku. Nad těmito pilíři vznikne dřevěná konstrukce bez zábradlí - stezka přes vodu. Pokud by to nebylo možné (povolování, normy, výška hladiny), může být lávka doplněna o zábradlí, které může být odmontovatelné.

Vzdálenosti od posledních betonových skruží ke břehu budou překonány bez budování dodatečných podpor ve vodě. Na břehu budou zbudovány betonové základy pro uložení nosníků lávky.

Ostrov rybníku Bagr má velký potenciál na vytvoření klidové zóny pro trávení volných chvil návštěvníků parku Stromovka. Za současné situace je ostrov v letních měsících pro návštěvníky nedostupný a nelze tak využít jeho potenciál.

Cílem projektu je vytvoření nové klidové zóny v Parku Stromovka a plnohodnotné využití potenciálu ostrova. Ten bude přístupný všem návštěvníkům, kteří chtějí relaxovat uprostřed parku a samotného města.

Tomáš Šustek, Ing. arch. Lukáš Landa
České Budějovice 2
Stavba: 1-2 měsíce (projekční fáze a fáze povolování nejsou započítány).
1 350 000 Kč
Příroda, zeleň
66
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Realizace stavby včetně materiálu
1 150 000 Kč
Projektová dokumentace
200 000 Kč
Cena celkem
1 350 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Bagr je součástí významného krajinného prvku ze zákona a současně také registrovaného významného krajinného prvku volný krajinářský park Stromovka; Ve věci by tedy bylo nutné požádat o souhlas orgánu ochrany přírody - tento bude vydán po provedení správního řízení - nelze tedy předjímat rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Vyžaduje stavební povolení.
Proveditelný s úpravami