PRO Budějce
Workoutová hřiště

Workoutové hřiště je veřejně přístupný mobiliář sloužící dospělým i dětem k posilování, protažení a zdokonalení fyzické kondice. Je vhodným doplňkem pro sportovně – rekreační zóny, kde lidé často tráví volný čas. Proto navrhuji dvě lokality – Máj (u Branišovského lesa) a břeh řeky Vltavy u Meteoru. Za zmínku stojí, že trénovaní na workoutových hřištích je především všestranné a komplexní. Cílem není mít velké svaly, ale zdravé, silné, zpevněné i pružné tělo. Proto jsou tato hřiště využívána všemi lidmi napříč generacemi, nesportovci i profesionály, proto jsou vhodná pro každého Budějčáka!

Jediné podobné hřiště zatím stojí pouze poblíž Malého jezu na levém břehu Malše. To však svou kapacitou přestává stačit, navíc se nachází na okraji města. V projektu proto navrhuji vybudování dalších dvou hřišť na dostupných místech v ČB, tak, aby byl tento typ tréninku dostupný více lidem po celém městě. Konkrétně jde o lokality:
- podél řeky u sportovního areálu Meteor,
- mezi Branišovským lesem a sídlištěm Máj.

Hřiště budou obsahovat přibližně tyto prvky:
- vodorovné hrazdy v různých úrovních
- bradla
- gymnastické kruhy
- vodorovné či svislé žebřiny
- nastavitelné posilovací popruhy
- boxovací pytel
- speciální šikmé lavičky
- klasické lavičky

Lukáš Hypša
České Budějovice 2
12 - 24 měsíců
700 000 Kč
Malý
114
99
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Workout hřiště - sídliště Máj
300 000 Kč
Workout hřiště - u Meteoru
300 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
700 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadovat územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Hřiště nesmí zasahovat do části VKP.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Předpoklad nutnosti realizace přístupových komunikací - chodníků (DUR, DSP).
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Nutno zohlednit ÚSES a VKP registrovaný.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami