PRO Budějce
Obměna mobiliáře na sídlišti Šumava

Předmětem tohoto projektu je modernizace městského mobiliáře na sídlišti Šumava, a to výměna laviček, odpadkových košů, oprava přístřešků na kontejnery a případné doplnění zeleně.

S ohledem na skutečnost, že zde žije významná část obyvatel Českých Budějovic, si tento poměrně rozsáhlý prostor zaslouží obměnu původního mobiliáře. Ta by měla zahrnovat především výměnu laviček a odpadkových košů za nové, moderní, více odpovídající době, umožňující primární účel, a to pohodovou relaxaci a užívání veřejného prostoru. Součástí by mělo být i vyhodnocení počtu laviček u stávajících sportovních ploch a hřišť.

Hana Meškanová
České Budějovice 2
24 měsíců
2 500 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Lavičky
900 000 Kč
Odpadkové koše
500 000 Kč
Zeleň
400 000 Kč
Přístřešky na kontejnery
600 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč