PRO Budějce
Sportovně relaxační zóna Stromovka

Cílem je renovace stávající plochy využívané pro skateboarding, basketball a volejbal na okraji lesoparku Stromovka. Stávající plocha je z hlediska skateboardingu vybavena nedostatečným povrchem, proto by bylo vhodné tuto plochu zrevitalizovat a zachovat využití pro více sportů. Rozšíření této plochy dává smysl vzhledem k poloze, ale i z hlediska rozšíření možných aktivit pro různé věkové kategorie uživatelů v prostoru lesoparku Stromovka.

Plochu, vhodně umístěnou na okraji lesoparku, lze po rekonstrukci využít jako jeden z vstupních bodů s širokým využitím pro děti, mladistvé i dospělé. Vzhledem k rozloze lesoparku a možným aktivitám pomůže vybudování multifunkčního prostoru pokrýt potřeby primárně dětí a mladistvých, což v lokalitě rozšíří vyžití pro celé rodiny. Snadnou dostupností z jižní strany a také z městského centra může prostor sloužit jako alternativa k aktuálně přetíženému skateparku 4Dvory.
Stávající prostor, který v aktuální době využívají převážně skateboardisté, koloběžkáři a bikeři je postaven provizorním způsobem s využitím původních překážek z bývalého skateparku u sportovní haly. Překážky jsou umístěny na hrubém povrchu, který není pro takové aktivity vhodný. Součástí prostoru jsou basketbalový koš a hřiště na volejbal, které by díky rekonstrukci mohly být zachovány k dalšímu využití.
Zároveň poloha hřiště umožňuje využití dalších ploch parku, k odpočinku ve stínu stromů nebo k dalším aktivitám v rámci parku. Velmi dobrá je také dostupnost služeb v lokalitě, ať už blízký obchodní dům nebo plánované vybudování kiosku v lokalitě vodní nádrže Bagr.

Tomáš Bartha
České Budějovice 2
12 - 24 měsíců
2 450 000 Kč
Velký
251
234
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Prvky skateboarding, renovace povrchu
2 100 000 Kč
Inventáře prostoru - basketbalové koše, lavičky, odpadkové koše
300 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
2 450 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Bude vyžadovat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Pozemek je nedílnou součástí registrovaného významného krajinného prvku Dlouhá louka. Významný krajinný prvek Dlouhá louka byl v lokalitě registrován již v roce 1999 (registrace č. j. ŽP/1489/99/Ně ze dne 9. 11. 1999). Významné krajinné prvky jsou určeny pro zachování přírodního bohatství a uchování původních přírodních tvarů. Výstavba v těchto prvcích, či umisťování drobných staveb je v rozporu s jejich primární funkcí.
Neproveditelný
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Nutné zůstat v ploše, která je dnes vyasfaltovaná, okolí má prvky ochrany ŽP a nelze z plochy vystoupit. Jedná se tak o kultivaci stávajícího skate parku a okolí (okolí v rámci zeleně jako kultivace zeleně).
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Revitalizace stávajícího hřiště.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Předpoklad nutnosti realizace přístupových komunikací - chodníků (DUR, DSP).
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami