PRO Budějce
První městský ovocný sad

Cílem projektu je proměna nevyužité proluky v Novém Vrátě mezi ulicemi K Lučinám a Bohuslava Martinů v městský ovocný sad. Sad bude dalším místem k upevňování sousedských vztahů a umožní společné potkávání napříč generacemi.

Chceme využít proluku mezi domy v Novém Vrátě k vytvoření městského ovocného sadu, který poskytne všem svým návštěvníkům prostor k relaxaci ve stínu v horkých letních dnech. Chceme zde vysadit vzrostlé ovocné stromy a umístit lavičky.
Proluka je momentálně zarostlá trávou a nevybízí k trávení volného času. Navrhovaný ovocný sad promění prostor v místo k setkávání. Návštěvníci se budou moci seznámit s různými druhy ovocných stromů a keřů i jejich údržbou a ochutnat různé jedlé plody. Stromy a keře také přilákají do tohoto prostoru motýly a ptáky.
Přestože je pozemek relativně malý, zasazený do středu obydlené části Nového Vráta, do těsné blízkosti zahrad obytných domů, může zde vzniknout příjemný ohraničený a velmi bezpečný prostor s intimní atmosférou a nádechem venkovského sadu, navazujícího na zahrady okolních rodinných domů.
V rámci projektu bude nutné zajistit následující:
• nákup a výsadba nových stromů a keřů,
• ošetření stávajících stromů,
• nákup a instalaci laviček a odpočinkových plat kolem stromů,
• nákup a instalaci odpadkových košů,
• vyrovnání stávajícího terénu,
• pořízení studie a projektu.

Ing. Zuzana Jindrová
České Budějovice 4
12-24 měsíců
1 890 000 Kč
Velký projekt
170 líbí se mi
216 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
nákup a výsadba nových stromů a keřů
300 000 Kč
ošetření stávajících stromů
40 000 Kč
nákup a instalace laviček, odpočinkových plat a odpadkových košů
500 000 Kč
vyrovnání stávajícího terénu
700 000 Kč
pořízení studie
150 000 Kč
Projektová dokumentace
200 000 Kč
Cena celkem
1 890 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční obor
Proveditelný
Majetkový odbor
Na část pozemku o výměře 34 m2 přiléhajícího k parcele č. 1496 je vázáná nájemní smlouva na ukládání stavebního materiálu a kompostu.
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Bude vyžadovat rozhodnutí o změně využití území.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Případné přístupové komunikace podléhají povolení ve smyslu stavebního zákona
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami