Modernizace dětského hřiště na rohu ul. Fr. Šrámka/Lipenská

Cílem projektu je modernizace stávajícího dětského hřiště v ul. Fr. Šrámka/Lipenská a vytvoření tak herního a odpočinkového místa pro děti a jejich rodiče.

V lokalitě Pražského předměstí není v současné době dostupné žádné dětské hřiště kromě hřiště na rohu ul. Fr. Šrámka/Lipenská, které je relativně zanedbané. V místě se aktuálně nachází dvě malé prolézačky, houpačka a dvě lavičky. Místo by si zasloužilo více herních prvků a pískoviště. Podél oplocení by se nabízela instalace vzdělávacích prvků/tabulí. Instalace vstupní branky by napomohla zvýšení bezpečnosti pohybu dětí na hřišti a jejich znemožnění vstupu do blízké komunikace a zejména by se omezil vstup domácích mazlíčků jejichž exkrementy často zdobí vstup na hřiště. V současné době je hřiště ze dvou stran oplocené pletivem z něhož jedna strana je přetažená zelenou fólií kvůli zastínění kontejnerových stání. Hřiště by se mohlo stát skvělým odpočinkovým a herním místem pro místní děti a jejich rodiče.

Jan Hoffmann
České Budějovice 3
12 - 18 měsíců
430 000 Kč
Děti
119
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Herní prvky
300 000 Kč
Vstupní branka a oplocení
100 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
430 000 Kč