PRO Budějce
Modernizace dětského hřiště na rohu ul. Fr. Šrámka/Lipenská

Cílem projektu je modernizace stávajícího dětského hřiště v ul. Fr. Šrámka/Lipenská a vytvoření tak herního a odpočinkového místa pro děti a jejich rodiče.

V lokalitě Pražského předměstí není v současné době dostupné žádné dětské hřiště kromě hřiště na rohu ul. Fr. Šrámka/Lipenská, které je relativně zanedbané. V místě se aktuálně nachází dvě malé prolézačky, houpačka a dvě lavičky. Místo by si zasloužilo více herních prvků a pískoviště. Podél oplocení by se nabízela instalace vzdělávacích prvků/tabulí. Instalace vstupní branky by napomohla zvýšení bezpečnosti pohybu dětí na hřišti a jejich znemožnění vstupu do blízké komunikace a zejména by se omezil vstup domácích mazlíčků jejichž exkrementy často zdobí vstup na hřiště. V současné době je hřiště ze dvou stran oplocené pletivem z něhož jedna strana je přetažená zelenou fólií kvůli zastínění kontejnerových stání. Hřiště by se mohlo stát skvělým odpočinkovým a herním místem pro místní děti a jejich rodiče.

Jan Hoffmann
České Budějovice 3
12 - 18 měsíců
530 000 Kč
Malý projekt
119 líbí se mi
103 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Herní prvky
300 000 Kč
Vstupní branka a oplocení
200 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
530 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Bude vyžadován územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Jednotlivé prvky hřiště je nutno umístit přímo do travnaté plochy mimo stávající vzrostlé dřeviny.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Únor - březen 2022
Probíhá příprava projektové dokumentace.
Květen 2022
K dispozici cenová nabídka na požadovanou věž se skluzavkou, za zbývající peníze (cca 200 tis. Kč) budou objednány další herní prvky.
Srpen 2022
Dne 15. 8. 2022 nainstalována loď se skluzavkami. Interaktivní tabule a oplocení budou realizovány do konce října 2022.
Prosinec 2022
Oplocení nakonec nebude realizováno - na pozemku je vjezd do zahrady využívaný obyvateli přilehlých domů. Na dodávku interaktivních tabulí poptán jiný dodavatel s termínem zaslání cenové nabídky a vizualizací do 23. 1. 2023.
Leden 2023
Vizualizace a cenové nabídky dodány, bude vyhotovena objednávka s termínem plnění 10 - 12 týdnů.
Březen 2023
Informační tabule nainstalovány 30. 3. 2023. Projekt je dokončen.