PRO Budějce
První městský ovocný sad

Cílem projektu je proměna nevyužité proluky v Novém Vrátě mezi ulicemi K Lučinám a Bohuslava Martinů v městský ovocný sad. Sad bude dalším místem k upevňování sousedských vztahů a umožní společné potkávání napříč generacemi.

Chceme využít proluku mezi domy v Novém Vrátě k vytvoření městského ovocného sadu, který poskytne všem svým návštěvníkům prostor k relaxaci ve stínu v horkých letních dnech. Chceme zde vysadit vzrostlé ovocné stromy a umístit lavičky.

Proluka je momentálně zarostlá trávou a nevybízí k trávení volného času. Navrhovaný ovocný sad promění prostor v místo k setkávání. Návštěvníci se budou moci seznámit s různými druhy ovocných stromů a keřů i jejich údržbou a ochutnat různé jedlé plody. Stromy a keře také přilákají do tohoto prostoru motýly a ptáky.

Přestože je pozemek relativně malý, zasazený do středu obydlené části Nového Vráta, do těsné blízkosti zahrad obytných domů, může zde vzniknout příjemný ohraničený a velmi bezpečný prostor s intimní atmosférou a nádechem venkovského sadu, navazujícího na zahrady okolních rodinných domů.

V rámci projektu bude nutné zajistit následující:
• nákup a výsadba nových stromů a keřů,
• ošetření stávajících stromů,
• nákup a instalaci laviček a odpočinkových plat kolem stromů,
• nákup a instalaci odpadkových košů,
• vyrovnání stávajícího terénu,
• pořízení studie a projektu.

Ing. Zuzana Jindrová
České Budějovice 4
12 - 24 měsíců
2 500 000 Kč
344 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
nákup a výsadba nových stromů a keřů
550 000 Kč
ošetření stávajících stromů
80 000 Kč
nákup a instalace laviček, odpočinkových plat a odpadkových košů
600 000 Kč
vyrovnání stávajícího terénu, terénní úpravy v oblasti sadu
850 000 Kč
pořízení studie
120 000 Kč
Projektová dokumentace
300 000 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Územní skupina
Tento projekt nemá podle nás v lokalitě rodinných domů pro širší veřejnost žádný zásadní význam. Necháme rozhodnutí na pracovní skupině.
Proveditelný
Majetkový odbor
Na část pozemku je uzavřena nájemní smlouva za účelem dočasného uložení stavebního materiálu a zeminy ke kompostování.
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Bude vyžadovat rozhodnutí o změně využití území.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství - samospráva
Vhodné doplnit o kolostavy.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování - urbanismus
Myšlenka městského sadu je pro město zajímavá. Lokalita a pozemek je pro tento projekt již měně vhodná.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
V souladus ÚPnM - plocha zastavitelné území s převažujícím charakterem individuálním v předměstí. Pořízená ÚS Nové Vráto - K Lučinám navrhuje plochu zeleně jen na části pozemku parc. č. 1488/1 k.ú. ČB 4 - ve zbytku (uvnitř proluky) je navržena plocha území bydlení v RD.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství - státní správa
V případě zřizování nových přístupových chodníků k areálu - nutné povolení dle stavebního zákona.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
2 1. 2024
Realizačně zajišťuje: Odbor správy veřejných statků; Politický garant projektu: nám. Zuzana Kudláčková
16. 1. 2024
Úvodní schůzka s navrhovatelem. Na základě jednání bude uskutečněno komunitní setkání s občany ve 2. polovině března 2024, realizátor prověření aktuální kanalizační sítě a event. břemen provozovatelů sítí a dále se prověří stávající smlouvy o pronájmu městských pozemků, záboru atd. na pozemcích č. 1488/1, 1554/1 a 1554/2. Dále bude následovat oslovení zahradníků a zahradnických ateliérů vhodných pro projekt sadu a získání prvních studií/návrhů.