PRO Budějce
Sportovně relaxační zóna Stromovka

Stávající plocha je z hlediska využití vybavena nedostatečným povrchem, proto by bylo vhodné tuto plochu zrevitalizovat a vytvořit lepší podmínky pro sport a relaxaci.

Plochu, vhodně umístěnou na okraji lesoparku, lze po rekonstrukci využít jako jeden z vstupních bodů s širokým využitím pro děti, mladistvé i dospělé. Vzhledem k rozloze lesoparku a možným aktivitám pomůže vybudování multifunkčního prostoru pokrýt potřeby primárně dětí a mladistvých, což v lokalitě rozšíří vyžití pro celé rodiny. Snadnou dostupností z jižní strany a také z městského centra může prostor sloužit jako alternativa k aktuálně přetíženému skateparku 4Dvory.
Stávající prostor, který v aktuální době využívají převážně skateboardisté, koloběžkáři a bikeři je postaven provizorním způsobem s využitím původních překážek z bývalého skateparku u sportovní haly. Překážky jsou umístěny na hrubém povrchu, který není pro takové aktivity vhodný. Součástí prostoru jsou basketbalový koš a hřiště na volejbal, které by díky rekonstrukci mohly být zachovány k dalšímu využití.
Zároveň poloha hřiště umožňuje využití dalších ploch parku, k odpočinku ve stínu stromů nebo k dalším aktivitám. Velmi dobrá je také dostupnost služeb v lokalitě, ať už blízký obchodní dům nebo kiosek v lokalitě vodní nádrže Bagr.

Tomáš Bartha
České Budějovice 2
24 měsíců
2 000 000 Kč
Velký projekt
117 líbí se mi
232 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Prvky skateboarding, renovace povrchu
1 700 000 Kč
Inventáře prostoru - basketbalové koše, lavičky, odpadkové koše
250 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční obor
Překrývá se a doplňuje projekt \\\"Sportovní zóna Stromovka\\\" - a to co do obsahu projektu, realizací na stejné parcele i osobou navrhovatele. Projekt počítá s rekonstrukcí celé stávající zpevněné plochy. Předpokládaná cena za projekt neodpovídá skutečnosti. Dále není patrné o jakou úpravu povrchu se autorovi jedná. Pokud by šlo o skladbu plochy, neodpovídala by ani předpokládaná cena dle rozpočtu, když se jedná o rozlohu cca 2000 m2.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Je nutné respektovat omezení, která vytváří stávající registrovaný významný krajinný prvek. Projekt musí respektovat principy adaptační strategie města a trvale udržitelného rozvoje.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Projekt synergicky navazuje na workout hřiště Stromovka, jehož realizaci připravuje OŠT v prostoru jednoho volejbalového hřiště. Nutno však posoudit přiměřenost rozpočtu. Dále je nutné tento projekt realizovat s projektem návazným - záměr v rámci tzv. malých projektů. Za OŠT vysoká míra podpory.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Nemělo by dojít k realizaci obou záměrů v tomto místě přes participativní rozpočet. Jsou to dva na sebe navazující projekty na téže ploše s celkovým rozpočtem nad limit participativního rozpočtu a takhle dochází k obcházení finančního limitu rozkouskováním projektu na dílčí etapy.
Proveditelný
Odbor územního plánování
Jedná se o revitalizaci již existujícího hřiště, které je v ploše ZP přípustné.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Případné přístupové komunikace podléhají povolení ve smyslu stavebního zákona.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
březen 2023
Projekt se bude realizovat souběžně s druhým vítězným projektem - Sportovní zóna Stromovka. Pan náměstek navrhovatele seznámil s navrhovanými dispozičními změnami v místě realizace (odkup Oázy). Navrhovatel se případně pokusí najít jiný vhodný pozemek a zašle realizátorce návrh hřiště. Mgr. Kubeš zjistí na SÚ podmínky úpravy herní plochy.
Červen 2023
Navrhovatel navrhl náhradní umístění sportovně relaxační zóny, např. do parku Dukelská, Háječek, okolí sportovní haly, okolí Malého jezu. Vyjádření OOŽP - tyto lokality nejsou vhodné. Hledá se další řešení.
červen 2024
Po vyjasnění majetkových vztahů se na projektu začalo pracovat. Ve středu 19. 6. 2024 se uskutečnilo osobní jednání s navrhovatelem a současně videokonference s projektantem ohledně návrhu skateparku.