Veřejné grilovací stanoviště

Veřejné grilování v blízkosti Bagru ve Stromovce pro všechny.

Součástí projektu je instalace veřejného grilovacího stanoviště ve velikosti pro 6 až 12 osob po vzoru jiných měst. Z možných materiálu stanoviště se nabízí beton, kov i dřevo.

Koncept projektu nabízí nové možnosti pro setkávaní osob lesoparku Stromovka a nevšední zážitek nabytý z okolního místa. Návštěvník si může užít klid, přírodu parku a spojit to třeba s grilováním s přáteli nebo s rodinou.

Jako dobrý příklad měst kde tento projekt úspěšně funguje jsou Praha, Brno, Louny a další.

Zároveň, ale nesmí narušovat krajinářský prvek parku. Ideální místo se nabízí v blízkosti Bagru na parcele Statutárního města Českých Budějovic u vznikajícího občerstvení a WC.

Erik Ferchenbauer
České Budějovice 2
6 - 12 měsíců
180 000 Kč
Zábava
108
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Grilovací stanoviště pro 6 až 12 osob
150 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
180 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Pozemek je nedílnou součástí registrovaného významného krajinného prvku Stromovka. Významné krajinné prvky jsou určeny pro zachování přírodního bohatství a uchování původních přírodních tvarů. Výstavba v těchto prvcích, či umisťování drobných staveb je v rozporu s jejich primární funkcí. Zároveň prozatím vycházíme i z negativní zkušenosti se stávajícím grilovacím místem při cyklostezce ČB2 p. č. 2168. Provedení usazení provázelo značné poškození travního drnu to tak, že stále nedošlo k jeho plné obnově. V místě se neustále hromadí odpadky a prostor je znečištěn.
Neproveditelný
Útvar hlavního architekta
Nutné umístění specifikovat dle požadavků OOŽP MMCB a ve vazbě na další doplňkové zázemí v parku.
Proveditelný s úpravami