PRO Budějce
Pro stromy & město

Pečování o stromy je důležité nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale také z hlediska zdraví, pohody a kvality života. Zelené prostředí s množstvím stromů představuje jednu z klíčových složek udržitelného a příjemného města.

V minulém roce si náš projekt nevedl zle. Po tropickém dni, který jsme si letos vyzkoušeli už v neděli 7. dubna, jsme se s Emmou rozhodli, že projekt podáme znovu.

Stromy dotvářejí charakter města a přispívají k tvorbě příjemného prostředí. Město pro ně představuje extrémní prostředí. Trpí suchem. Aby přežily, potřebují během suchých dnů zalévat. Město to samo nezvládne. Pomoci mohou místní lidé.

Stromy jsou nejdůležitější a nejvýraznější součástí městského ekosystému.
Díky své dlouhověkosti a proměnlivosti v čase se velmi výrazně uplatňují i při utváření vzhledu veřejných prostranství. Stromy jsou nositeli specifického charakteru místa a ovlivňují jeho vnímání lidmi. Nacházejí uplatnění ve všech typech veřejných prostranství a dělají život nám všem ve městě krásnějším a také příjemnějším. Chladí a zmírňují vliv tepelného ostrova města. Městské prostředí však není pro stromy příznivé. Mohou trpět nedostatkem vody a zbytečně usychat. To se stává zejména v posledních letech. Není ovšem v silách a moci města, aby stromům zajišťovalo dostatečnou zálivku v pravý čas.

Je šance, jak to udělat jinak.
Žije nás ve městě takřka sto tisíc. Když se zapojí pouhé jedno procento obyvatel, můžeme pomoci tisícovce stromů přežít a prospívat. Projekt je nastaven na maximu 1000 stromů. Můžeme se v prvním kroku rozhodnout pečovat i o méně stromů. Celkové náklady projektu díky položce „Příprava půdy, zalévací místa a označení stromů“ pak budou nižší. Speciálním přístrojem se provzdušní kořeny a do půdy se vpraví organický půdní kondicionér, který váže a postupně uvolňuje vodu. U stromů se vytvoří „zalévací místa“, která umožní stromy efektivně zalévat. Stromy se označí a vyznačí v mapě. Pořídí se zavlažovací vaky, které umožní kapkovou závlahu v místech bez „lidských zavlažovacích pomocníků“. Po kapkách se efektivně ke stromům dostane z jednoho naplnění až 75 litrů vody.

Díky projektu bude zajištěna propagace, osvěta a tříletá údržba celého zalévacího pečovatelského systému. Stromy vhodné k zalévání budou připravené a jejich poloha bude zanesena do veřejně přístupné databáze. Každý si bude moct zobrazit jejich polohu a pomocí aplikace (https://map.zalejme.cz/) koordinovat zalévání.
(Poznámka: Projekt vznikl díky spolupráci s panem Michalem Polanským z Brna. Na projektu jsme pracovali společně s dcerou Emmou. Vzhledem k tomu, že ještě není plnoletá, podává projekt otec coby seniorní člen projektového týmu.)

Ivo Moravec & Emma Moravcová
24 měsíců
1 318 000 Kč
Poloha
Projekt není vázaný na konkrétní místo.
Rozpočet
Popis položky
Cena
Příprava půdy, zalévací místa a označení stromů
800 000 Kč
Přenosný injektor na provzdušnění kořenů a vpravení organického půdního kondicionéru
300 000 Kč
Půdní vrtáky
18 000 Kč
Závlahové vaky pro stromy
30 000 Kč
Vzdělávací a osvětová kampaň
50 000 Kč
Aktualizace otevřených dat o stromech
75 000 Kč
Ostatní (materiál a doprava)
25 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
1 318 000 Kč