PRO Budějce
Sportovní zóna Stromovka

Cílem projektu je drobná revitalizace stávajícího sportoviště na okraji lesoparku Stromovka.

Plochu, vhodně umístěnou na okraji lesoparku, lze po rekonstrukci využít jako jeden z vstupních bodů s širokým využitím pro děti, mladistvé i dospělé. Vzhledem k rozloze lesoparku a možným aktivitám pomůže vybudování multifunkčního prostoru pokrýt potřeby primárně dětí a mladistvých, což v lokalitě rozšíří vyžití pro celé rodiny. Snadnou dostupností z jižní strany a také z městského centra může prostor sloužit jako alternativa k aktuálně přetíženému skateparku 4Dvory.
Stávající prostor, který v aktuální době využívají převážně skateboardisté, koloběžkáři a bikeři je postaven provizorním způsobem s využitím původních překážek z bývalého skateparku u sportovní haly. Překážky jsou umístěny na hrubém povrchu, který není pro takové aktivity vhodný. Součástí prostoru jsou basketbalový koš a hřiště na volejbal, které by díky rekonstrukci mohly být zachovány k dalšímu využití.
Zároveň poloha hřiště umožňuje využití dalších ploch parku, k odpočinku ve stínu stromů nebo k dalším aktivitám. Velmi dobrá je také dostupnost služeb v lokalitě, ať už blízký obchodní dům nebo kiosek v lokalitě vodní nádrže Bagr.

Tomáš Bartha
České Budějovice 2
12 - 24 měsíců
700 000 Kč
Malý projekt
113 líbí se mi
325 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Renovace prvků sportoviště, nové prvky
600 000 Kč
Ostatní inventář
50 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
700 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční obor
Překrývá se s projektem \"Sportovně relaxační zóna Stromovka\" - a to co do obsahu projektu, realizací na stejné parcele i osobou navrhovatele.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Respektovat omezení, která vytváří stávající registrovaný významný krajinný prvek.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Projekt synergicky navazuje na workout hřiště Stromovka, jehož realizaci připravuje OŠT v prostoru jednoho volejbalového hřiště. Nutno však posoudit přiměřenost rozpočtu. Projekt je nutno realizovat s projektem návazným v rámci tzv. velkých projektových záměrů - za OŠT vysoká míra podpory.
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Nemělo by dojít k realizaci obou záměrů v tomto místě přes participativní rozpočet. Jsou to dva na sebe navazující projekty na téže ploše s celkovým rozpočtem nad participativní projekt a takhle dochází k obcházení finančních limitů rozkouskováním projektu na dílčí etapy.
Proveditelný
Odbor územního plánování
Umístění sportovní zóny je v ploše ZP povoleno.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Případná rekonstrukce zpevněných ploch podléhá povolení ve smyslu stavebního zákona
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Leden 2023
Projekt realizačně sloučen s projektem Sportovně relaxační zóna Stromovka.
Srpen 2023
Odkup Oázy zatím není možný, s novým skateparkem se uvažuje v areálu Složiště. Navrhovatel byl dříve seznámen a souhlasí, že pokud se najdou nové prostory, město vybuduje rovnocenný skatepark jako je ve 4D. Nyní se připravuje studie, zda se na Složiště park kapacitně vejde. V případě, že ne, bude se budovat ve Stromovce.
Říjen 2023
Město počítá s vybudováním plnohodnotného skateparku jako je ve Čtyřech Dvorech. Peníze na to jsou alokovány v rozpočtu. Stále není rozhodnuto o vhodném místě pro realizaci. Byla prověřena lokalita Složiště v Suchém Vrbném. Místo nesplňuje dopad na cílovou skupinu a další rozvoj území. Nyní je opět v řešení park ve Stromovce, kde chce město plochu rozšířit o vedlejší plochy, ty patří soukromníkům, se kterými začalo město jednat – mají zájem je prodat.
Červen 2024
Po vyjasnění majetkových vztahů se na projektu začalo pracovat. Ve středu 19. 6. 2024 proběhne osobní jednání s navrhovatelem a současně videokonference s projektantem ohledně návrhu skateparku.