Nová parkovací místa - sídliště Máj

Projektem jsou nová parkovací místa na sídlišti Máj.

Chtěl bych Vám představit projekt „Nová parkovací místa – sídliště Máj“. Tento projekt, pokud pro něj budete hlasovat a bude realizován, umožní vytvoření cca 28 nových parkovacích míst v severní části na sídlišti Máj. Nová místa budou navazovat na stávající pás parkovacích míst v ulici K. Chocholy u Lišovského rybníka (viz foto) místo bahnitého a sešlapaného trávníku, tímto vznikne cca 16 parkovacích míst. Další parkovací místa vzniknou přesazením stromů mezi parkovacími místy v ulici K. Chocholy. Tyto stromy zbytečně zabírají parkovací místa (viz foto). Stromy budou bezpečně přesazeny na vnitřní zelený pás podél parkovacích míst (viz foto) a vhodně před domy v ulici K. Chocholy, tak aby parkovací místa nezabíraly a mohly dále růst. O stromy tato ulice nepřijde, pouze se posunou o cca 5-15m. Tímto vznikne dalších cca 12 parkovacích míst. Celkem tedy bude cca 28 nových parkovacích míst.
Při úpravě parkovacích míst a stromů v ulici K. Chocholy vznikne i nový jednoduchý přechod pro chodce na hráz k Lišovskému rybníku.

Tomáš Červený
České Budějovice 2
12 - 24 měsíců
1 800 000 Kč
Doprava
134
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
přesazení stromů
80 000 Kč
přesun VO
150 000 Kč
přechod pro chodce
450 000 Kč
práce parkovací místo+materiál v počtu 28
1 000 000 Kč
parková úprava
20 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
1 800 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční obor
Nově navrhovaná parkovací místa podél ulice K. Chocholy (u Lišovského rybníka) se nacházejí v křižovatce.
Neproveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
U projektu bude vyžadováno územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Jakýkoliv pokus zmenšit procento zeleně by vedl k nenávratnému zhoršení stavu životního prostředí a to v celém okolí sídliště (přesadba dřevin je prakticky nerealizovatelná).
Neproveditelný
Útvar hlavního architekta
Zeleň osázená mezi parkovacími místy má svůj význam a přesazení by stromy s velkou pravděpodobností zahubilo.
Neproveditelný
Odbor územního plánování
Dle Územního plánu města České Budějovice v souladu. Nutný souhlas Odboru ochrany životního prostředí.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Projekt bude vyžadovat dokumentaci územního rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení.
Proveditelný s úpravami