PRO Budějce
Branišovský les pro děti a zábavná lesní stezka s hřištěm

Na dětské hřiště umístěné v Branišovském lese se dostaneme po vyznačených trasách, kde po 50-100 m mají děti možnost překonávat různé lesní překážky, zdolávat prolézačky a odpočívat ve stínu při horkých dnech. Překážky jsou vyrobené ze dřeva, převážně ze kmenů stromů, pařezů, je jich cca 15.

Dětské hřiště postavené ze dřeva s herními prvky, které zapadají do lesa a využívají stromy vzrostlé nebo spadlé. Hřistě je vzdálené v docházkové vzdálenosti od sídliště Máj a Zavadilky (kde není žádné hřiště zatím postavené) a rodiny s dětmi se tam dostanou po vyznačené stezce, na které jsou různé zastávky s hernímy jednoduchými prvky (chůze po kůlech, pařezech, dřevěný xylofon, jednoduchá houpačka ze dřeva a nebo jen síť natažená mezi stromy).

Jana Šrůtková
Haklovy Dvory
3 měsíce
465 000 Kč
Malý projekt
66 líbí se mi
181 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Sestava herní se skluzavkou
200 000 Kč
Lesní prolézačky na trase - viz foto
100 000 Kč
Hřiště kolotoč dřevěný
50 000 Kč
Pískoviště drěvěné
15 000 Kč
Parkové lavičky na trase a u hřiště 10ks
40 000 Kč
Houpačky
30 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
465 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadovat změnu využití území.
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Z hlediska ochrany lesa je realizace záměru v lese bor možná, za předpokladu jejího souladu s územním plánem, a před její realizací provedením dočasného odnětí části lesního pozemku potřebného k realizaci záměru. Les je ze zákona významným krajinným prvkem a souhlas s činností bude nutné získat ve správním řízení - nelze předjímat jeho výsledek.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2021
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Únor 2021
Probíhají jednání ke zpracování PD.
Květen 2021
Schůzka s projektantem za účasti navrhovatelky, dále se zúčastnili zástupci ÚHA MM a společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. Domluvena trasa stezky a rozmístění hlavních herních prvků.
Květen 2021
Probíhá příprava smlouvy s projektantem.
Červen 2021
Připravuje se projektová dokumentace s termínem dodání 31.8.2021.
Srpen 2021
PD dodána.
Září 2021
15.9. schůzka s navrhovatelkou ohledně korekce PD.
Říjen 2021
Vydáno souhlasné stanovisko OOŽP, čeká se na stanovisko Lesů a rybníků města ČB s.r.o.
Listopad 2021
Vydáno stanovisko Lesů a rybníků města ČB s.r.o. s podmínkou, že nebudou instalovány odpadkové koše.
Prosinec 2021
Vybrán zhotovitel, dokončení projektu duben 2022.
Březen 2022
Zahájeny dodávky prvků, instalace naplánována na duben 2022.
Květen 2022
Hřiště instalováno, předáno do užívání 5. 5. 2022.