PRO Budějce
Pétanque Stromovka

Dvě hrací plochy pro pétanque oddělené květinovým levandulovým pásem umístěné v klidné zóně lesoparku Stromovka v blízkosti nově otevřeného stánku s občerstvením, kde bude možné zapůjčit si potřebné vybavení ke hře.

CO: Dvě zpevněné dráhy pro pétanque, které budou pro zvýšení bezpečnosti odděleny květinovým pásem z levandulí. U každé dráhy budou umístěny dvě lavičky a stolek. Pro udržení čistoty bude instalován jeden odpadkový koš.

PROČ: Pétanque je zábava pro nadšence všech věkových kategorií, je to společensko – sportovní aktivita, při které se potkávají lidi venku na čerstvém vzduchu. U této hry hraje spíše roli šikovnost, schopnost koncentrace nebo taktika než fyzická zdatnost. I proto mohou prarodiče úspěšně soupeřit se svými vnoučaty nebo muži se ženami. Hřiště na pétanque je navrženo jako prakticky bezúdržbové a při samotné hře není okolí zatěžováno nadměrným hlukem. Výhodou je blízkost frekventované cyklostezky a stánku s občerstvením, kde bude možnost zapůjčit si potřebné sportovní vybavení.
Park Stromovka se tak stane veřejným prostorem s ještě atraktivnější nabídkou volnočasových aktivit ve městě.

PRO KOHO: senioři, rodiny s dětmi, skupiny přátel, rekreační sportovci


Pavol Čakan
České Budějovice 2
6 - 12 měsíců
376 000 Kč
Malý projekt
137 líbí se mi
111 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
2x hřiště na pétanque včetně levandulového záhonu
272 000 Kč
4x lavičky, 2x stoly, 1x odpadkový koš, 1x informační tabule včetně instalace
64 000 Kč
suma předpokládaných provozních nákladů po dobu 3 let celkem
30 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Cena celkem
376 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Při výměře do 300 m2 nebude potřeba opatření od stavebního úřadu.
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Projekt zasahuje do registrovaného významného krajinného prvku \"Stromovka\" a také do regionálního biocentra. Z uvedených důvodů bude nutno požádat zdejší orgán ochrany přírody o závazné stanovisko.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Záměr musí zohlednit limity v území - ÚSES a VKP.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Předpoklad nutnosti realizace přístupových komunikací - chodníků (DUR, DSP)
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Březen 2022
Projekt vyžaduje stanovisko Odboru ochrany životního prostředí (OOŽP) ohledně vhodného umístění. Na OOŽP byla 16. 3. 2022 podána žádost o vyjádření, kde navrhovatel vytipoval tři preferovaná místa realizace.
Květen 2022
V květnu proběhla v parku Stromovka schůzka s OOŽP, byla navržena nová plocha na umístění hřiště. Bylo vydáno rozhodnutí OOŽP, které nesouhlasí s výsadbou levandulí v parku Stromovka.
Červen 2022
Začátkem června se uskutečnily konzultace a jednání s OOŽP týkající se jimi vydaného rozhodnutí. Nyní probíhá příprava projektu, na jehož základě budou poptány realizační firmy.
Srpen 2022
Realizátorka obdržela odpověď od vybraného projektanta, který se distancuje od požadavků OOŽP. Je naplánována schůzka s OOŽP k vyjasnění si dalšího postupu.
Říjen 2022
Rada města schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu dodavateli (firma Kulhánek - Mařík) na stavební práce pod názvem PétaNque park Stromovka – participativní rozpočet. Předmětem smlouvy je vybudování dvou hracích ploch a související terénní úpravy s předpokládaným termínem realizace do konce roku 2022.
LIstopad 2022
Dne 2. 11. 2022 byly zhotoveny 2 dráhy pro pétangue v parku Stromovka, nainstalován provozní řád, odpadkový koš, nyní se čekáme na cenovou nabídku na dodávku a instalaci laviček. Jakmile klimatické podmínky dovolí, budou dodané lavičky nainstalovány.