PRO Budějce
Kryté kolostavy pro ZŠ Máj 2 a Waldorf

Rádi bychom umožnili dětem přepravovat se do a ze školy na kole/koloběžce, které by mohly bezpečně uzamknout v areálu školy nebo v její bezprostřední blízkosti.

Krytá stání pro kola a koloběžky budou umístěna v předzahrádkách Základní školy Máj, nebo v její těsné blízkosti. Kolostav budou tak moci využívat žáci (a ne jen učitelé) jak Základní školy Máj 2, tak i Waldorfské školy. V případě zájmu by bylo možné umožnit využívání kolostavů i žákům a zaměstnancům školy Máj I. Kapacita by měla být cca 80 stání pro kola a 80 pro koloběžky. V ZŠ Dukelská byl již tento stojan vybudován a škola jej hojně využívá a je s ním spokojena. Součástí kolostavu by měl být i bezpečnostní kamerový systém. Přístup by byl zajištěn pomocí čipů využívaných ve školní jídelně, podobně jako v ZŠ Dukelská.

Josef Spudil
České Budějovice 2
6 - 12 měsíců
1 230 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Úprava terenu a příprava plochy
100 000 Kč
Materiál pro 80 kol a koloběžek
600 000 Kč
Práce
200 000 Kč
Kamerový systém
80 000 Kč
Ostatní
200 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
1 230 000 Kč