PRO Budějce
Rozšíření a modernizace naučné stezky u Vrbenských rybníků

Cílem projektu je rozšíření stávající stezky u Vrbenských rybníků o novou trasu. Tato trasa bude doplněna o lavičky a nové informační tabule, které budou mít krátký, ale zato poutavý text. Tabule budou obsahovat aktivní herní prvky a využívat moderní vzdělávací technologie. Přes QR kódy půjde přehrát konkrétní zpěv ptáků na tabulích, zjistit další zajímavosti a zahrát si hru. Na stromech budou umístěny budky pro nová stanoviště ptáků a krmítka.

Tento projekt vypracovali studenti Jan Kodad a Vít Fyrbach z Obchodní akademie České Budějovice, Husova 1 společně se svým pedagogem Ing. S. Velcovou do soutěže Navrhni projekt 2020/2021. V hodnocení Ministerstva pro místní rozvoj ČR se stali vítězi Jihočeského kraje a umístili se jako 4. nejlepší projekt v České republice. Bylo by krásné, kdyby se ho podařilo zrealizovat.

Kde přesně?
Současná stezka vede po březích rybníků Domin, Starý vrbenský rybník a Nový vrbenský rybník a tvoří okruh. Nová trasa využívá vnitřní cestu mezi těmito rybníky, která je hojně využívána, avšak aktuálně není součástí stezky.

Proč byl projekt postaven zrovna takto?
Je velká škoda nevyužít cestu, která by mohla sloužit jako nová trasa, a zvýšit atraktivnost celé stezky. Toto místo si zaslouží víc!

Proč jinak?
Nové tabule menšího rozměru jsou vhodnější pro čtení zblízka. Každá tabule by byla zaměřená na jednoho z chráněných ptáků žijící v okolí. Tabule by doplňovaly QR kódy – když je člověk naskenuje mobilním telefonem, tak se ozve zvuk zpěvu toho konkrétního ptáka, dozví se další zajímavosti, zahraje si hru… Na tabulích by byly umístěny i aktivní herní prvky pro zvýšení zájmu – troufáme si říct, že všech věkových skupin.

Jak do toho zapadají budky a krmítka?
Součástí projektu je umístění 7 budek, které budou sloužit jako možný úkryt pro ptactvo, ve kterém můžou přebývat či odchovat mladé. Tím se pro ně vytvoří nová možná stanoviště. Tyto budky budou umístěny výše na stromech, aby bylo zamezeno případnému poškození ze strany nezodpovědných návštěvníků. Právě díky nim bude na tomto úseku slyšet ptačí zpěv a bude možné vidět spoustu druhů ptactva.
V neposlední řadě by bylo vhodné rozmístění 7 krmítek (taktéž vysoko). Především během tuhých zim zde budou moci ochránci přírody umístit vhodnou potravu pro hladovějící ptactvo. Projekt si klade za cíl pomáhat ptactvu a ochránit ho.

Chybí obyvatelům odpočinkové zóny?
Toto přání vyjádřili především senioři z blízkého Alzheimer centra, kteří zde tráví hodně času, ale také rodiny s dětmi a mnoho dalších. Ti všichni vyjádřili své přání posedět v této oblasti a v klidu sledovat přírodu. Tato část stezky nabízí krásný výhled, protože návštěvník stezky je zde obklopen výhledem na vodu ze všech stran.

Ing. Stanislava Velcová
České Vrbné
18 měsíců
410 000 Kč
Malý projekt
347 líbí se mi
221 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
7 ks informačních tabulí (cena za dřevěné konstrukce, nátěr, montáž, grafiku tabulí, technologii QR kódů, herních prvků)
245 000 Kč
7 ks + 7 ks budky a krmítka (cena včetně instalace na stromy)
13 000 Kč
5 ks laviček (cena laviček včetně instalace, ukotvení a zabezpečení)
52 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
410 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Na pozemek uzavřena smlouva o výpůjčce pro Jihočeský kraj (jako vypůjčitel) a Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. (jako vedlejší účastník), do r. 2031, za účelem plnění veřejného zájmu - realizace projektu \"Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina\". Realizace je možná po vzájemné dohodě s Jihočeským krajem a Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Lesy a rybníky města ČB s.r.o.
Typovou konstrukci lavičky vybrat po předchozí konzultaci s LaRMCB. Umístění laviček a cedulí na hrázi rybníků provést tak, aby nepřekáželi průjezdu vozidel rezervací.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Únor 2022
Studenti do konce března připraví návrh informačních tabulí, které projdou kontrolou OOŽP MM a kraje. Budou objednány dřevěné tabule a lavičky dle vzoru Jihočeského kraje, který již svůj projekt v lokalitě Vrbenských rybníků realizoval = sjednocení mobiliáře. Dle domluvy nebudou na tabulích uvedeny QR kódy ani se nebudou umisťovat krmítky. Studenti OA Husova 1 si projekt vezmou pod patronaci a budou se o tabule včetně okolí starat v rámci projektu školy.
Březen 2022
Zadána výroba laviček a informačních tabulí.
Květen 2022
Kontrola odborných textů bude odsouhlasena AOPK ČR. Z důvodu požadavku Krajského úřadu o sjednocení vzhledu tabulí, musí být projednáno vypsání VZ v radě města.
Červen 2022
Na hrázích Vrbenských rybníků proběhla instalace laviček a informačních tabulí (prozatím bez grafiky - studenti pracují na odborných textech).
Srpen 2022
Domluvena spolupráce s autorem fotografií, které budou použity na informačních tabulích a spolupráce s Krajským úřadem týkající se dodání mapových podkladů, které KÚ již má zakoupeny od Mapy.cz, a tím nebudou porušena autorská práva.
Listopad 2022
Informační tabule včetně grafické úpravy byly dokončeny, byla předána fotodokumentace, projekt je ukončen.