PRO Budějce
Park a hřiště v Mladém

Cílem je vytvořit prostor pro děti, mládež i širokou veřejnost v Mladém, kde by se mohli setkávat, hrát si či sportovat.

V Mladém se v současné době nenachází vhodný, volně dostupný prostor pro sportování a setkávání mládeže a veřejnosti. V navrženém prostoru by bylo vytvořeno místo pro míčové sporty, vybavené příslušným sportovním vybavením (např. malé fotbalové branky, sloupky pro natažení sítě apod.) Součástí prostoru by mohlo být i malé workoutové hřiště. Pro starší by zde mohlo dojít k vytvoření dráhy pro petangue. Do oblasti by bylo zasazeno několik zastřešených dřevěných stolků s lavičkami a odpadkovými koši. Celý prostor by byl doplněn veřejnou zelení. Vhodné by bylo i oplocení prostoru s volně otevíratelnými brankami pro zvýšení bezpečnosti osob, využívajících tento prostor.

Podáno za ÚS č. 9
České Budějovice 6
24 měsíců
1 780 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Stavební práce
300 000 Kč
Mobiliář
1 000 000 Kč
Výsadba zeleně
400 000 Kč
Projektová dokumentace
80 000 Kč
Cena celkem
1 780 000 Kč