Posuzování projektů - PRO Budějce
Posuzování projektů

Teď je to na nás!

 1. Každý podaný projekt nejprve formálně zkontroluje oddělení participativního rozpočtu a v případě nejasností kontaktuje navrhovatele (od 1. 3. do 30. 4. 2024).
 2. Poté projekt předá územní skupině, která jej posoudí z hlediska místní vhodnosti a prospěšnosti (od 1. 3.  do 31. 5. 2024).
 3. Následně projekt putuje k pracovní skupině magistrátu města, která jej posoudí z hlediska majetkového a ekonomického (od 1. 7.  do 31. 7. 2024).
 4. Po této fázi má konečné slovo rada města, která se vyjadřuje z hlediska strategického (od 1. 8.  do 31. 8. 2024).
 5. Projekty schválené radou města postupují do říjnového hlasování.

Projekty vyhodnocené jako „proveditelné“ či „proveditelné s úpravami“ postupují do velkého říjnového hlasování o vítězné projekty. V něm občané Českých Budějovic (starší 15let) svými hlasy rozhodnou, které projekty se ve finále zrealizují.

A co vlastně posuzování proveditelnosti obnáší?

Při posuzování proveditelnosti projektu sledujeme zejména následující:

 • umístění projektu (projekt musí být na majetku města a nesmí směřovat do bytového fondu),
 • dobu realizace max. 24 měsíců (přičemž doba fyzické realizace nesmí přesáhnout 12 měs.);
 • projekt vs. plánované akce města (hodnotíme, zda provedení projektu nebrání jiné, například strategické aktivity města),
 • soulad se zákony a jinými právními předpisy,
 • přiměřenost předpokládaných nákladů,
 • město má kompetenci projekt realizovat.

Výsledné hodnocení projektu, tj. zda je „proveditelný“, „proveditelný s úpravami“ či „neproveditelný“, je po skončení této fáze uvedeno na webu probudejce.cz v Galerii projektů v detailu každého projektu v části Posouzení proveditelnosti. Dozvíte se zde i konkrétní stanoviska a zdůvodnění jednotlivých posuzujících subjektů.

Všichni navrhovatelé jsou o výsledku hodnocení svého projektu vyrozuměni emailem.

Navrhovatel má zároveň možnost provést dílčí úpravy projektu, tak aby vyhověl požadavkům na proveditelnost, a to do fáze před uveřejněním projektu k hlasování.