Posuzování projektů - PRO Budějce
Posuzování projektů

Teď je to na nás!

Každý projekt, který je veřejností podpořen (tj. nasbíral alespoň 100 „líbí se mi“), putuje k rukám pracovní skupiny. Tu tvoří vybraní pracovníci z jednotlivých odborů magistrátu, kteří jsou schopní tyto veřejností podpořené projekty posoudit z hlediska jejich proveditelnosti.

V letošním ročníku probíhá posouzení proveditelnosti od 1. 7. do 31. 8. 2022. Projekty vyhodnocené jako „proveditelné“ či „proveditelné s úpravami“ postupují do velkého říjnového hlasování o vítězné projekty. V něm plnoletí občané Českých Budějovic svými hlasy rozhodnou, které projekty se ve finále zrealizují.

A co vlastně posuzování proveditelnosti obnáší?

Při posuzování proveditelnosti projektu sledujeme zejména následující:

  • umístění projektu (projekt musí být na majetku města),
  • dobu realizace max. 24 měsíců (přičemž doba fyzické realizace nesmí přesáhnout 12 měs.);
  • projekt vs. plánované akce města (hodnotíme, zda provedení projektu nebrání jiné, například strategické aktivity města),
  • soulad se zákony a jinými právními předpisy,
  • přiměřenost předpokládaných nákladů,
  • město má kompetenci projekt realizovat.

Výsledné hodnocení projektu, tj. zda je „proveditelný“, „proveditelný s úpravami“ či „neproveditelný“, je po skončení této fáze uvedeno na webu probudejce.cz v detailu každého projektu v části Posouzení proveditelnosti. Dozvíte se zde i konkrétní stanoviska a zdůvodnění jednotlivých posuzujících subjektů.

Všichni navrhovatelé jsou o výsledku hodnocení svého projektu vyrozuměni emailem.

Navrhovatel má zároveň možnost provést dílčí úpravy projektu, tak aby vyhověl požadavkům na proveditelnost, a to do fáze před uveřejněním projektu k hlasování.