Realizace projektů - PRO Budějce
Realizace projektů

Zrealizovat svůj projekt je asi hlavním cílem každého navrhovatele. Úspěšná realizace je ale především závislá na aktivní spolupráci realizátora a navrhovatele!

Každý vítězný projekt je dle své povahy přidělen příslušnému odboru magistrátu, který se stává jeho realizátorem, a ve spolupráci s navrhovatelem a za koordinace ze strany Oddělení participativního rozpočtu zajišťuje jeho realizaci.

Průběh realizace jednotlivých projektů můžete sledovat na webu probudejce.cz v sekci Realizace.

Je třeba mít na paměti, že každý projekt vyžaduje na svou realizaci jiný čas, proto některé budou realizovány dříve a některé později. Celková doba realizace projektu, tj. doba přípravy projektu (projektová dokumentace, stavební povolení aj.) a doba fyzické realizace však nesmí v součtu přesáhnout 24 měsíců (detailněji viz Pravidla).