Územní skupiny - PRO Budějce
Územní skupiny

Územní skupiny jsou iniciační a poradní útvary zřizované v rámci činnosti územní komise rady města.

Územní komise je iniciativní a poradní orgán rady města, který plní úkoly a funkce jemu svěřené zákonem o obcích. Ve své činnosti se komise řídí příslušnými ustanoveními zákona o obcích a dalšími právními předpisy potřebnými pro plnění zadaných úkolů, stejně jako vlastním jednacím řádem a usneseními příslušných orgánů města.

Úkolem územních skupin je především:

 • shromažďování podnětů občanů v jednotlivých oblastech městské samosprávy, včetně záležitostí týkajících se bydlení, sociální péče, dopravy, vzdělávání, kultury a sportu, územního rozvoje, životního prostředí a dalších;
 • projednávání a předkládání návrhů a doporučení komisi k činnosti Magistrátu města České Budějovice, Městské policie České Budějovice a jejich jednotlivých útvarů, i k činnosti městských organizací;
 • vyjadřovat se k dotazům a připomínkám rady města.

Více informací o územní komisi a územních skupinách naleznete v dokumentu Jednací řád komisí Rady města České Budějovice dostupném na stránkách města zde.


Zřízeno je 11 územních skupin, a to pro následující lokality města:

 1. Územní skupina č. 1
  Vnitřní město, Staroměstské, Pražské a Vídeňské předměstí,
 2. Územní skupina č. 2
  Čtyři Dvory, sídliště Šumava, Litvínovické předměstí, Švábův Hrádek,
 3. Územní skupina č. 3
  Sídliště Vltava, Vrbenské rybníky a České Vrbné,
 4. Územní skupina č. 4
  Sídliště Máj a Branišovská ulice, Zavadilka, Haklovy Dvory,
 5. Územní skupina č. 5
  Rožnov, Krumlovské předměstí a Linecká čtvrť,
 6. Územní skupina č. 6
  Suché Vrbné, Pohůrka, Pětidomí,
 7. Územní skupina č. 7
  Nemanice, Kněžské Dvory,
 8. Územní skupina č. 8
  Havlíčkova kolonie,
 9. Územní skupina č. 9
  Mladé, Nové Hodějovice
 10. Územní skupina č. 10
  Třebotovice, Kaliště
 11. Územní skupina č. 11
  Nové Vráto, Husova kolonie, Rudolfovské, Brněnské a Severní předměstí

Zobrazit mapu územních skupin – odkaz zde (otevře interaktivní mapu v novém okně prohlížeče).


Sekretář územní komise:
Božena Hořejší
e-mail: uzemni.komise@c-budejovice.cz

Kontakty na předsedy jednotlivých územních skupin naleznete na stránkách města:
https://www.c-budejovice.cz/uzemni-komise.