Více laviček nad vodou a celoročně - PRO Budějce
Více laviček nad vodou a celoročně
13. 9. 2022

Oblíbené a vyhledávané lavičky nad vodou dělají radost lidem u slepého ramene. Projekt Lavičky nad vodou od navrhovatele Tomáše Holuba, jeden z vítězů historicky prvního ročníku participativního rozpočtu PRO Budějce, se dočkal svého rozšíření.

Instalace laviček v rozsahu dle vítězného návrhu projektu, tj. jeden segment složený ze tří kusů laviček a jednoho kusu schůdků, proběhla na podzim 2021. Vedení města ale v reakci na obrovský zájem občanů, který lavičky rozvířily, odsouhlasilo rozšíření stávajícího segmentu laviček o jeden další segment. Aktuálně je jich šest a patří k nim i dvoje schůdky. Míst pro posezení a pozorování života kolem řeky je dost.

„V rámci dostavby dojde také k zakrytí kovových spojovacích částí, které nepůsobily esteticky. Lavičky tady budou celoročně, posloužit mohou v zimě třeba bruslařům a i v rámci akce Múzy na vodě v příštím roce se nebudou muset odstraňovat. Dobře korespondují i se strategií město a voda, kterou se snažíme přiblížit místní řeky lidem a lépe je využít pro relaxační a rekreační účely,“ sdělil na místě 1. náměstek primátora Juraj Thoma, který má projekty participativního rozpočtu ve své gesci.

Fotografie z instalace dalšího segmentu laviček nad vodou, která proběhla začátkem září 2022: