Známe proveditelné projekty
2. 9. 2020

Celý červenec a srpen jsme intenzivně pracovali na kontrole vámi podpořených projektů. Celkem jsme hodnotili 35 nápadů z různých oblastí. V Galerii projektů se můžete podívat, zda obstál právě váš favorit. U každého projektu uvidíte, jak byl posuzován jednotlivými odbory a jaké má stanovisko, zda je proveditelný, proveditelný s úpravami a nebo neproveditelný.

Projekty, které jsou hodnocené jako proveditelné a proveditelné s úpravami postupují do další fáze – tedy hlasování, které bude od 1. října. Vybírat můžete jeden velký projekt a jeden malý projekt. Už víte, kterému dáte svůj hlas?