Známe realizovatelné projekty!
27. 8. 2021

Milí Budějčáci, známe realizovatelné projekty! Nakonec máme 27 projektů PRO Budějce, které budou v říjnovém hlasování usilovat o vaši přízeň!

V letošním ročníku PRO Budějce jste podali celkem 68 projektů. Jejich počet se postupně zredukoval tím, jak procházely jednotlivými „síty“ v podobě formální kontroly projektů (prošlo 62 projektů), sbírání podpory, kdy projekt musel získat alespoň 100 lajků od občanů (podpořeno bylo 48 projektů), a nyní posouzení proveditelnosti ze strany magistrátu – s výsledným skóre 27 proveditelných projektů.

Proč jsou některé projekty realizovatelné a jiné ne?

V průběhu července a srpna odbory Magistrátu města České Budějovice společně se Správou domů s.r.o. a Lesy a rybníky města České Budějovice s.r.o. posuzovaly proveditelnost všech podpořených projektů podaných v rámci letošního ročníku participativního rozpočtu PRO Budějce. Jejich závěry a jednotlivá vyjádření k projektům proč realizovat či nerealizovat, si můžete prohlédnout v Galerii projektů v detailu každého projektu. Častou překážkou v proveditelnosti je kolize se záměrem a plánem rozvoje města v dané lokalitě či z hlediska charakteru daného území (ochrana životního prostředí apod.).

A jak se můžete nyní aktivně zapojit?

Již za měsíc nás čeká ta nejdůležitější fáze v podobě hlasování! To bude probíhat v průběhu celého října a vy, Budějčáci, v něm svými hlasy rozhodnete, které projekty se ve finále zrealizují! Všech 27 realizovatelných projektů bude navíc veřejně prezentováno na výstavě projektů, která proběhne od 11. do 31. října na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.

Tvořte Budějce!