51 nápadů PRO lepší Budějce - PRO Budějce
51 nápadů PRO lepší Budějce
29. 5. 2024

Občané, a to nejen Budějčáci, se mohli opět aktivně zapojit do 5. ročníku participativního rozpočtu a přihlásit svůj nápad na vylepšení okolí. Příjem projektů začal v březnu a skončil v dubnu.

Letošní ročník se těší poměrně velké pozornosti a také rozmanitosti. Během dvou měsíců se nám sešlo celkem 51 návrhů v součtu za více než 70 milionů korun. Všechny jsou k nahlédnutí v galerii projektů na webu probudejce.cz a nyní procházejí schvalovacím procesem, který potrvá až do konce srpna. Hodnocena je nejen formální správnost a realizovatelnost nápadů, ale také jejich přínos a vhodnost pro danou lokalitu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Maroš. Výsledná hodnocení včetně odůvodnění budou průběžně uveřejňována na stránkách PRO Budějce v galerii projektů.

Alokovaná částka pro letošní ročník je 10 milionů korun. Jaké projekty postoupí do finálního hlasování se občané dozví v průběhu září. Samotné hlasování začne 1. října a poběží celý měsíc. Město v rámci letošního ročníku představilo také hned několik změn. „Jednou z nich je snížení věkové hranice hlasujících na 15 let. Hlasování bude opět probíhat elektronicky prostřednictvím webu probudejce.cz. Připravovanou novinkou je přidání další možnosti ověření totožnosti, kromě zadání čísla občanského průkazu, to bude možné také prostřednictvím elektronické identity občana (např. eObčanka, bankovní identita, MojeID, NIA ID apod.). Vyšli jsme tak vstříc občanům, kteří po této změně volali,“ dodává náměstek.


Harmonogram 5. ročníku PRO Budějce

  • Předkládání návrhů: 1. března – 30. dubna 2024
  • Posuzování podaných návrhů: 1. března – 31. srpna 2024
  • Hlasování: 1. – 31. října 2024
  • Výstava návrhů na náměstí: 14. – 31. října 2024
  • Zveřejnění výsledků hlasování: listopad 2024