O čem je participativní rozpočet (PAR)

Participativní rozpočtování již tři desítky let funguje v mnoha světových městech. Princip je jednoduchý: Město je tvořeno lidmi a lidé tvoří své město

I naše město chce podpořit své aktivní obyvatele a rozhodlo se, že každý rok uvolní část finančních prostředků k tomu, aby lidé mohli určit a rozhodnout o tom, za co budou vynaloženy. 

Celková finanční částka vyčleněná na realizaci projektů z participativního rozpočtu pro letošní ročník je 10 000 000 .

Každý z vás může navrhnout změnu, kterou považuje za přínosnou, užitečnou, potřebnou nebo prostě jen příjemnou. Jednotlivé návrhy budou představeny a zveřejněny na těchto stránkách. Pokud získají podporu formou „líbí se mi“, pokračují k rukám zástupců města. Ti ohodnotí jejich proveditelnost a poté už je to opět na vás. Vy svými hlasy rozhodnete, které projekty bude město ze svého rozpočtu realizovat

Jak se zapojit? 

Prvním krokem je vytvoření návrhu. Požadované informace si můžete předpřipravit. Formulář najdete ZDE. Projekty se podávají elektronicky, vyplněním online formuláře, který najdete vpravo nahoře (Podat projekt).
S formální stránkou projektu vám rádi pomohou na Oddělení participativního rozpočtu v rámci magistrátu města. Obsah je jen na vás – pokud máte nápad týkající se zábavy, dětí, sportu, seniorů, kultury, zdraví, dopravy, zvířat, vzdělání, zeleně nebo něčeho jiného, neváhejte a dejte ho na papír. Důležité také je, aby vám bylo více než 18 let a s Budějcemi jste byli nějak propojení – bydlíte-li tu, podnikáte, studujete, pravidelně sem jezdíte nebo jen prostě máte Budějce v oblibě… jen do toho! 

V další fázi bude váš projekt zveřejněn na těchto webových stránkách, a poté už je to opět na vás. Pokud v období od 1. 6. do 15. 6. 2021 získáte podporu vyjádřenou alespoň 100 „líbí se mi“, váš návrh pokračuje k rukám zástupců města, kteří ohodnotí jeho proveditelnost. Svůj projekt s nimi můžete také prodiskutovat, případně jej upravit nebo spojit s někým jiným, kdo má podobný nápad. 

Pokud bude váš návrh uskutečnitelný, bude zařazen do hlasování, které proběhne v průběhu října, elektronicky prostřednictvím těchto webových stránek. Vítězné projekty poté budou realizovány z participativního rozpočtu města.    

Jaký nápad je možné přihlásit? 

Je možné přihlásit dva typy projektů:

  • investiční, kdy je cílem rozšířit, vybudovat nebo rekonstruovat majetek města. U takového projektu je nutné zahrnout do kalkulace také provozní náklady na dobu 3 let.  
  • neinvestiční, nebo-li projekty zaměřené na tzv. “měkké” aktivity (např. sociální, kulturní, vzdělávací apod.) Kalkulace obsahuje pouze náklady na realizaci projektu. 

Oba tyto typy projektů je možné navrhnout s rozpočtem do 700 000 Kč vč. DPH jako tzv. malý projekt, nebo v hodnotě 700 001 – 2 500 000 Kč vč. DPH jako tzv. velký projekt, s limitem rozpočtu 5 000 000 Kč v každé kategorii.

Základním předpokladem také je, že se váš návrh bude týkat majetku a území města, nebude zasahovat do bytového fondu města a jiných vlastníků a bude veřejně prospěšný. Více informací najdete v Pravidlech, oddíl V.

Na co je potřeba dávat si pozor?

Až budete zadávat projekt, měli byste si dávat pozor na tyto základní záležitosti:
1. Finanční limit je závazný – pokud tedy budete sestavovat rozpočet, musíte se vejít do výše uvedeného rozdělení.
2. Rozpočet by měl být rozpracovaný – budete-li navrhovat třeba dětské hřiště, v rozpočtu budou položky jako například pískoviště, klouzačka, dvě lavičky, odpadkový koš a případně i potřebný počet metrů oplocení. Pokud si nevíte rady, připravili jsme zde alespoň základní přehled položek, které jsou často využívány při sestavování rozpočtu projektů v rámci PAR. Až bude projekt realizovaný, uvidíte, že na sebe budete pyšní, že to je opravdu hlavně Vaše práce!
3. Každý projekt potřebuje alespoň jeden obrázek – projekty budou postupně přesunuty do galerie, proto zvažte, jaký obrázek vložíte nebo který z více vložených bude nejlépe Váš projekt reprezentovat.
4. Každý investiční projekt musí být umístěn na mapě – ať navrhujete altánek pro setkání se sousedy nebo třeba můstek přes lesní potok, vždy musíte na mapě navrhnout, kde by bylo nejlépe jej umístit. Naopak měkké projekty (ty neinvestiční) není nutné na mapu umisťovat. Přesně pro tyto návrhy je pod mapou malé zaškrtávací políčko.
5. Po odeslání projektu může měnit obsah pouze pracovník Oddělení participativního rozpočtu – pokud se tedy rozhodnete něco ještě upravit, případně budete vyzváni k tomu, abyste něco doplnili, kontaktujte nás a my za Vás úpravu provedeme.

Nejste v tom sami

Měli byste chuť něco ve svém okolí zlepšit, ale nevíte jak na to? Máme naplánovaný veřejný workshop, kde bychom vám pomohli vypracovat návrh projektu tak, aby byl formálně a věcně co nejlepší. Tento workshop by se měl konat ve dnech 30. 3. 2021 a 31. 3. 2021 vždy v zasedací místnosti magistrátu města, místnost č. 221, a to od 16.00 hodin. V současné situaci nevíme, zda bude možné setkat se osobně, v tomto případě bychom zvolili online variantu a byli bychom pro vás k dispozici každou středu od 31. 3. do 28. 4. od 16.00 do 17.00. Připojit k diskusi se můžete pomocí kliknutí na link uvedený ZDE.

Pokud vám termíny nevyhovují, můžete se na konzultaci zastavit na Oddělení participativního rozpočtu, místnost č. 216, a to po předchozí domluvě. Vaše dotazy také rádi zodpovíme telefonicky nebo elektronickou poštou. 

Nejste si jisti, zda je váš nápad realizovatelný? Pokud vytvoříte návrh, budete mít možnost prodiskutovat svůj záměr na setkání se zástupci z oddělení participativního rozpočtu, kteří vám poradí, co by bylo vhodné upravit, dopracovat, případně zda jej sloučit s jiným navrhovatelem tak, abyste byli spokojeni a váš projekt měl větší šanci na uskutečnění. Toto setkání je samozřejmě veřejné, tak se můžete přihlásit, i když teprve o podání návrhu uvažujete. Konat se bude ve středu 14. 4. 2021, a to od 16.00 do 17.00 online na odkazu zde nebo nás po předchozí domluvě můžete navštívit v kanceláři č. 216.

Získali jste podporu dalších občanů a informaci o proveditelnosti vašeho nápadu? Chcete, aby váš projekt zvítězil? Zúčastněte se veřejného představení projektů. Zde můžete přesvědčit další občany města, že právě váš návrh je nejvhodnější k realizaci. Konkrétní zářijový termín bude upřesněn. 

Jak hlasovat? 

Chcete podpořit svůj projekt? Nebo nemáte úplně svůj nápad, ale přesto byste chtěli rozhodnout o tom, jak bude naše město vypadat? Pokud je vám více než 18 let a máte trvalý pobyt v Českých Budějovicích, máte k dispozici dva hlasy – jeden pro malý a jeden pro velký projekt. Pro tento ročník můžete využít i pouze jednoho hlasu, a to pro velký či malý projekt samostatně, ale raději bychom, abyste využili obou vašich hlasů. Určitě bude z čeho vybírat.

Elektronické hlasování bude probíhat od 1. – 31. 10. 2021 Výsledky budou průběžně zveřejňovány, tak můžete získat pro svůj projekt nebo projekt, který je vám sympatický, i své rodiče, děti, sourozence, kamarády, sousedy, spolubydlící, spoluhráče…. 

Neváhejte a tvořte svým hlasem podobu města. 

Tvořte Budějce!

Celá pravidla najdete ZDE.