O čem je participativní rozpočet (PAR)

Participativní rozpočtování již tři desítky let funguje v mnoha světových městech. Princip je jednoduchý: Město je tvořeno lidmi a lidé tvoří své město

I naše město chce podpořit své aktivní obyvatele a rozhodlo se, že každý rok uvolní část finančních prostředků k tomu, aby lidé mohli určit a rozhodnout o tom, za co budou vynaloženy. 

Celková finanční částka vyčleněná na realizaci projektů z participativního rozpočtu pro roky 2021/2022 je 10 000 000 .

Každý z vás tedy může navrhnout změnu, kterou považuje za přínosnou, užitečnou, potřebnou nebo prostě jen příjemnou. Jednotlivé návrhy vám budou představeny a zveřejněny na těchto stránkách. Pokud získají podporu, pokračují k rukám zástupců města. Ti ohodnotí jejich proveditelnost a poté už je to zase na vás. Vy vyberete, které projekty bude město ze svého rozpočtu realizovat. 

Jak se zapojit? 

Prvním krokem je vytvoření návrhu. Požadované informace si můžete předpřipravit. Formulář najdete ZDE. Projekty se podávají poté elektronicky, vyplněním online formuláře, který najdete vpravo nahoře (Podat projekt). Případně vám s formální stránkou pomohou na Oddělení participativního rozpočtu v rámci magistrátu města. Obsah je jen na vás – pokud máte nápad týkající se zábavy, dětí, sportu, seniorů, kultury, zdraví, dopravy, zvířat, vzdělání, zeleně nebo něčeho jiného, neváhejte a dejte ho na papír. Důležité také je, aby vám bylo více než 18 let a s Budějcemi jste byli nějak propojení – bydlíte-li tu, podnikáte, studujete, pravidelně sem jezdíte nebo jen prostě máte Budějce v oblibě… jen do toho! 

V další fázi bude váš projekt zveřejněn na těchto webových stránkách, a poté už je to opět na vás. Pokud získáte podporu vyjádřenou alespoň 100 „líbí se mi“, váš návrh pokračuje k rukám zástupců města, kteří ohodnotí jeho proveditelnost. Svůj projekt s nimi můžete také prodiskutovat, případně jej upravit nebo spojit s někým jiným, kdo má podobný nápad. 

Pokud bude váš návrh uskutečnitelný, bude zveřejněn spolu s ostatními na webu, kde proběhne hlasování. Vítězné projekty poté budou realizovány z participativního rozpočtu města.    

Jaký nápad je možné přihlásit? 

Je možné přihlásit dva typy projektů 

  • investiční, kdy bude cílem rozšířit, vybudovat nebo rekonstruovat majetek města. U takového projektu je také nutné zahrnout do kalkulace provozní náklady na dobu 3 let.  
  • neinvestiční projekty jsou zaměřené na tzv. “měkké” aktivity (např. sociální, kulturní, vzdělávací apod.) a kalkulace obsahuje pouze náklady na jeho realizaci. 

Oba tyto typy je možné navrhnout s rozpočtem do 700 000 Kč vč. DPH jako tzv. MALÝ projekt, nebo v hodnotě 700 001 – 2 500 000 Kč vč. DPH jako tzv. VELKÝ projekt. s limitem rozpočtu 5 000 000 Kč v každé kategorii.

Základním předpokladem také je, že se váš návrh bude týkat majetku a území města, nebude zasahovat do bytového fondu města a jiných vlastníků a bude veřejně prospěšný. Více informací najdete v Pravidlech, oddíl V.

Na co je potřeba dávat si pozor?

Až budete zadávat projekt, měli byste si dávat pozor na tyto základní záležitosti:
1. Finanční limit je závazný – pokud tedy budete sestavovat rozpočet, musíte se vejít do výše uvedeného rozdělení
2. Rozpočet by měl být rozpracovaný – určitě je důležité, až budete sestavovat rozpočet, abyste byli co nejkonkrétnější. Budete-li navrhovat dětské hřiště, v rozpočtu budou položky jako například pískoviště, klouzačka, dvě lavičky, odpadkový koš a případně i potřebný počet metrů oplocení. Abychom mohli posoudit proveditelnost, je nutné být co nejpřesnější. Až bude projekt realizovaný, uvidíte, že na sebe budete pyšní, že to je opravdu hlavně Vaše práce!
3. Každý projekt potřebuje alespoň jeden obrázek – projekty budou postupně přesunuty do galerie, proto zvažte, jaký obrázek vložíte nebo který z více vložených bude nejlépe Váš projekt reprezentovat.
4. Každý investiční projekt musí být umístěn na mapě – ať navrhujete altánek pro setkání se sousedy nebo třeba můstek přes lesní potok, vždy musíte na mapě navrhnout, kde by bylo nejlépe jej umístit. Naopak měkké projekty (ty neinvestiční) není nutné na mapu umisťovat. Přesně pro tyto návrhy je pod mapou malé zaškrtávací políčko.
5. Po odeslání projektu může měnit obsah pouze pracovník Oddělení participativního rozpočtu – pokud se tedy rozhodnete něco ještě doupravit, případně budete vyzváni k tomu, abyste něco doplnili, sami to bohužel neuděláte. Kontaktujte nás a my za Vás provedeme editaci.

Nejste v tom sami

Měli byste chuť něco ve svém okolí zlepšit, ale nevíte jak na to? Máme naplánovaný veřejný workshop, kde bychom vám pomohli vypracovat návrh projektu tak, aby byl formálně a věcně co nejlepší. Tento workshop by se měl konat ve dnech 30. 3. 2021 a 31. 3. 2021 vždy v zasedací místnosti magistrátu města, místnost č. 221, a to od 16.00 hodin. V současné situaci nevíme, zda bude možné setkat se osobně, v tomto případě bychom zvolili online variantu a byli bychom pro vás k dispozici každou středu od 31. 3. do 28. 4. od 16.00 do 17.00. Připojit k diskusi se můžete pomocí kliknutí na link uvedený ZDE.

Pokud vám termíny nevyhovují, můžete se na konzultaci zastavit na Oddělení participativního rozpočtu, místnost č. 216, a to po předchozí domluvě. Vaše dotazy také rádi zodpovíme telefonicky nebo elektronickou poštou. 

Nejste si jisti, zda je váš nápad realizovatelný? Pokud vytvoříte návrh, budete mít možnost prodiskutovat svůj záměr na setkání se zástupci odborů magistrátu města, kteří vám poradí, co by bylo vhodné upravit, dopracovat, případně zda jej sloučit s jiným navrhovatelem tak, abyste byli spokojeni a váš projekt měl větší šanci na uskutečnění. Toto setkání je samozřejmě veřejné, tak můžete přijít, i když teprve o podání návrhu uvažujete. Konat se bude pravděpodobně ve středu 14. 4. 2021, a to od 16.00 do 18.00 v zasedací místnosti magistrátu města č. 221.  

Získali jste podporu dalších občanů a informaci o proveditelnosti vašeho nápadu? Chcete, aby váš projekt zvítězil? Zúčastněte se veřejného představení projektů. Zde můžete přesvědčit další občany města, že právě váš návrh je nejvhodnější k realizaci. Konkrétní zářijový termín bude upřesněn. 

Jak hlasovat? 

Chcete podpořit svůj projekt? Nebo nemáte úplně svůj nápad, ale přesto byste chtěli rozhodnout o tom, jak bude naše město vypadat? Pokud je vám více než 18 let a máte trvalý pobyt v Českých Budějovicích, máte k dispozici dva hlasy – jeden pro malý a jeden pro velký projekt. Pro tento ročník můžete využít i pouze jednoho hlasu, a to pro velký či malý projekt samostatně, ale raději bychom, abyste využili obou vašich hlasů. Určitě bude z čeho vybírat.

Elektronické hlasování bude probíhat od 1. do 31. října. Výsledky budou průběžně zveřejňovány, tak můžete získat pro svůj projekt nebo projekt, který je vám sympatický, i své rodiče, děti, sourozence, kamarády, sousedy, spolubydlící, spoluhráče…. 

Neváhejte a tvořte svým hlasem podobu města. 

Celá pravidla najdete ZDE.