PRO Budějce
Manuál pro čistý Malák

Lokalita tzv. Maláku patří mezi oblíbená sportovní i relaxační místa jižně od centra Českých Budějovic. Území je postupně doplňováno o různé nové prvky, stánky či nesourodý mobiliář bez předem dané koncepce území.

Lokalita tzv. Maláku patří mezi oblíbená sportovní i relaxační místa jižně od centra Českých Budějovic. Území je dnes bez předem dané koncepce postupně doplňováno o různé nové prvky, stánky či nesourodý mobiliář.
Největší hodnotou oblasti Maláku – krajiny v okolí Malého a Velkého jezu na obou březích řeky Malše – je přitom jeho celistvý přírodní charakter, vizuální čistota, možnost využití volného veřejného prostranství bez nadbytečných stavebních zásahů. Celková kvalitně zpracovaná architektonická či krajinářská koncepce (manuál) by byl ze své podstaty to nejlepší, jak místo jednotně a plánovaně rozvíjet a spravovat - ať už v duchu ponechání přírodního charakteru místa a jeho nedoplňování o další prvky (strategie a plán údržby), anebo doplňování, ale koncepčně - dle předem dané studie, ne nahodile ad hoc vymýšlenými řešeními, jako se to děje dnes.
Rádi bychom území Maláku viděli čisté, bez vizuálního smogu jako jsou reklamní plachty, reklamní áčka a jiné nosiče. Architektonická, krajinářská studie či manuál by napověděly, jak k místu přistupovat, daly by správě území řád, náležitou péči a přinesly architektonickou kvalitu v případě nutných stavebních zásahů (opravy stávajícího objektu občerstvení, veřejných WC, kabin k převlékání apod.). Ať zde převládá čistý vzduch a nerušené přírodní prostředí pro setkávání obyvatel všech věkových kategorií.

Výsledný manuál naleznete zde: Manuál pro čistý Malák.pdf

 

Kateřina Landová, Jan Veselý
České Budějovice 6
12 - 24 měsíců
550 000 Kč
Malý projekt
163 líbí se mi
112 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
zapojení občanů - participace veřejnosti
150 000 Kč
Opravu prvků v havarijním stavu, péče zeleň, zvýšená péče na úklid
150 000 Kč
Koncepční studie - manuál
250 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
550 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
U projektu bude vyžadován územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Využít stávající objekty-rekonstrukce, minimalizovat zásah do zeleně, obnova porostů - řeší se dle nezbytnosti a podnětů.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Město má uzavřené nájemní smlouvy s provozovateli v místě. Pro sjednocení je potřeba sjednotit mobiliář, vzhled staveb (i soukromých subjektů). Město nyní řeší komplexní nákup mobiliáře (laviček, košů, kolostavů aj.)
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Únor 2022
Nová schůzka, na kterou byl přizván pan Šindelář (Správa domů) za účelem informování o projektu. Došlo k dohodě o průběžném sdílení informací. Byl vznesen návrh na oslovení vytipovaných arch. ateliérů za účelem získání cenových nabídek na zhotovení manuálu.
Květen 2022
Útvar hlavního architekta má připraven návrh smlouvy a materiály určené k vypsání výběrového řízení na dodavatele manuálu. Odsouhlasení návrhu by mělo proběhnout do 30.5., poté by bylo vypsáno výběrové řízení.
Červen 2022
Dodavatel byl vybrán. Práce na tvorbě studie by měly být zahájeny v červenci a probíhat dle stanoveného harmonogramu, jehož součástí je také dotazníkové šetření a veřejné setkání, cca do listopadu/prosince 2022.
Červenec 2022
Dne 21. 7. 2022 byla uzavřena smlouva s Ateliérem tečka s.r.o. Benešov.
Srpen 2022
Začaly realizační práce, ukončení a veřejné představení plánováno na prosinec 2022.
Říjen 2022
V kině Kotva proběhlo 12.10. první veřejné projednání manuálu.
Prosinec 2022
Druhé setkání se uskutečnilo 30. 11. 2022, kde byly představeny výstupy z analýzy a online dotazníku a byl představen první návrh k projednání s městem.
Leden 2023
Uskutečnila se prezentace projektu politickým zástupcům a zástupcům odborů MM za účelem vydání vyjádření. Na únor je naplánováno veřejné představení a zpracování čistopisu.
Březen 2023
Dne 2. 3. 2023 v odpoledních hodinách proběhla prezentace konečného výsledku politickým zástupcům. Ve večerních hodinách byla konečná podoba Manuálu pro čistý Malák prezentována široké veřejnosti v kině Kotva. Manuál je k nahlédnutí na SVS, projekt dokončen.