Přihlášení projektu - PRO Budějce
Přihlášení projektu
Vymyslete pro svůj projekt jedinečný, krátký a výstižný název (max. 40 znaků).
Stručně sepište, co je předmětem projektu (max. 240 znaků).
Představte svůj projekt ostatním, tedy CO, PROČ a PRO KOHO navrhujete (min. 240 znaků).
V krátkosti popište, v čem spočívá veřejný prospěch projektu.
Odhadněte, za jak dlouho bude projekt ideálně zrealizovaný (uvádějte v měsících, max. 24 měsíců včetně přípravy projektové dokumentace).