PRO Budějce
Městský holubník

Vybudování holubníku pro holuby žijící ve městě. Díky tomu lze ochránit památky a eticky regulovat holubí populaci.

Holubi ve městě trpí hlady, nemocemi, jsou bez jakékoli péče a zázemí a ničí památky. Městský holubník je řešením, které pomáhá mít holubí populaci pod kontrolou eticky, bez střílení a trávení. Část vajec nahrazuje pověřená osoba sádrovými atrapami. Zdraví ohlídáme odklízením případných kadaverů a především podáváním přirozené stravy, která přispívá ke zlepšení zdraví holubů a ke snížení agresivity trusu. Holubi tráví v holubníku až 80 % času. Neposedávají tedy po římsách ani památkách a neznečišťují je svým trusem a hnízdy.
Divoká zvířata mají zastání v záchranných stanicích, domácí zase v útulcích. Holubi nejsou ani v jedné z kategorií. V dnešní době, kdy znovunalézáme respekt k přírodě považuji za nutné učinit krok vpřed i tímto směrem. Konkrétní místo pro holubník není prozatím určeno.

Marcela Kassai
6 - 12 měsíců
290 000 Kč
Malý
216
177
Poloha
Projekt není vázaný na konkrétní místo.
Rozpočet
Popis položky
Cena
Vybudování půdního holubníku
60 000 Kč
Roční provoz holubníku
150 000 Kč
Studie
50 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
290 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadovat stavební povolení, záleží zda bude objekt památkově chráněný a jaký bude rozsah stavebních prací.
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
Předpokládá se posouzení ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Únor 2022
Jako nejvhodnější objekt pro realizaci projektu byly vytipovány Žižkovy kasárny.
Březen 2022
Zadáno zpracování PD s termínem vyhotovení do 30. 6. 2022.