PRO Budějce
Dětské hřiště Rožnov (Meteor)

Cílem projektu je vystavění dětského hřiště pro děti všech věkových kategorií a také odpočinkové a relaxační zóny pro dospělé.

Vzhledem k tomu, že se v okruhu přibližně 1,5 km nenachází žádné dětské hřiště pro děti všech věkových kategorií, navrhuji vystavění dětského hřiště v areálu Meteor. Součástí projektu je i odpočinková a relaxační zóna, kterou by každodenně ocenili aktivní důchodci, ale i rodiny s dětmi. V této části se budou nacházet lavice, piknikové stoly a venkovní gril. V případě, že se do budoucna neplánuje využití přístřešku stávající tribuny, může být odpočinková zóna nebo její část umístěna zde.

Důležitý aspekt dětského hřiště je plné využití již vzrostlé zeleně, bez nutnosti vysazování nových stromů. Velikost pozemku umožní umístění herních prvků pro děti všech věkových kategorií, např. houpačková sestava, čtyřvěž pro menší i větší děti, síťová pyramida, lanovka, trampolína a další. Veškeré herní prvky jsou vyrobené z kvalitních materiálů a jsou bezúdržbové, což zajistí dlouhověkost hřiště a minimální údržbu.

Vhodně umístěné dostatečné množství laviček s opěradly a praktické umístění odpadkových košů je samozřejmostí.

Hřiště je svahem bezpečně oddělené od řeky a cyklostezky.

Pro pohodlí, se v letních měsících v blízkosti nachází občerstvení s toaletami.

Jana Pauknerová
České Budějovice 7
12 - 24 měsíců
2 500 000 Kč
332 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Venkovní gril
60 000 Kč
Pikniková sedací souprava 4x
58 080 Kč
Parková lavička 11x
99 825 Kč
Odpadkový koš 4x
36 300 Kč
Kolostav
6 655 Kč
Houpadla na pružině 3x
52 635 Kč
Kolotoč
54 450 Kč
Trampolína 2x2 m
169 400 Kč
Pískoviště s řetězovou lávkou
157 300 Kč
Čtyřvěž pro menší děti (podesta 60-99 cm)
326 700 Kč
Houpačková sestava
114 950 Kč
Lanovka
102 850 Kč
Šestihrany se sítí (podesta 1,5 m)
338 800 Kč
Čtyřvěž pro větší děti
366 140 Kč
Síťová pyramida 5,5 m
181 500 Kč
Dopadová plocha 100m2
104 415 Kč
Montážní práce
270 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Územní skupina
Tento projekt Územní skupina maximálně podporuje. Vyzdvihujeme výhodné umístění, díky kterému bude využíváno širokým okolím. Dále pak aktivní hrací prvky pro děti všeho věku. I v případě, že by projekt nevyhrál, skupina podporuje jeho realizaci v rámci rozpočtu města.
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
V případě výměry nad 300 m2 bude nutné rozhodnutí o změně využití pozemku.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Bez bližšího upřesnění velikosti a konkrétní polohy, nelze jednoznačně vyloučit negativní vliv na ochranu životního prostředí a případný konflikt se stávající právní normou. Dešťové vody musí být likvidovány přirozeným vsakem na pozemku.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství - samospráva
Stávající nejbližší dětské hřiště je vzdálené cca 100 m od navrženého. Vhodné doplnit o kolostavy, i v případě rozšíření stávajícího hřiště.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování - urbanismus
Menší dětské hřiště je v blízkosti záměru, nabízí se možnost toto stávající hřiště rozšířit.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
V souladu s ÚPnM, plocha se způsobem využití nezastavitelné území rekreační zeleně (ZR), obvyklé a přípustné je zejména zřizovat na těchto územích rekreační areály a hřiště.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství - státní správa
V případě zřizování nových přístupových chodníků, zpevněných ploch atd. - nutné povolení dle stavebního zákona.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
2. 1. 2024
Realizačně zajišťuje: Investiční odbor; Politický garant projektu: nám. Petr Maroš
30. 1. 2024
Úvodní schůzka s navrhovatelkou. Navrhovatelka představila svoji představu o realizaci projektu. Ing. Polák (vedoucí investiční odboru) navrhovatelku seznámil se záměrem města postavit v blízkosti hřiště Meteor sportovního areálu na způsob areálu Vltava. Vítězný projekt bude zakomponován do záměru města.
Červen 2024
Projekt se zatím nijak nepřipravuje, čeká se na záměr města.