Hlasování o projektech - PRO Budějce - Hlasujte online pro svého favorita
Hlasování o projektech

Hlasujte pro projekty, které navrhli sami Budějčáci v rámci participativního rozpočtu PRO Budějce a vyberte vítěze!

Proč hlasovat?

Díky hlasování máte vy, jako občané města, jedinečnou možnost rozhodnout, které projekty vaše město zrealizuje!

Kdy a jak hlasování probíhá?

 • Hlasování o projektech probíhá každoročně celý říjen a postupují do něho pouze ty projekty, které byly vyhodnoceny jako „proveditelné“ či „proveditelné s úpravami“. 
 • Podle Pravidel může hlasovat každý občan starší 15let, který má trvalé bydliště v Českých Budějovicích.
 • Hlasovat lze elektronicky prostřednictvím těchto webových stránek (odkaz Hlasování), případně také osobně v turistickém informačním centru Magistrátu města České Budějovice (TIC) v budově radnice. Pokud vlastníte jiný doklad totožnosti než občanský průkaz (např. cizinci), využijte prosím možnosti osobního hlasování.
 • Hlasující má k dispozici celkem 2 hlasy a záleží na každém, zda se rozhodne využít obou hlasů či pouze jednoho. V rámci hlasovacího formuláře je pro lepší přehlednost možné projekty filtrovat dle kategorie a dle městské části.
 • Hlasování končí 31. 10. ve 23:59.

Pro které projekty hlasovat?

Pokud ještě nemáte svého favorita, nechte se inspirovat:

 • navštivte webovou Galerii projektů, kde máte k dispozici detailní popis každého projektu nebo
 • přijďte si v průběhu října prohlédnout výstavu projektů na náměstí Přemysla Otakara II.

Vámi favorizované projekty můžete dále podpořit třeba sdílením a informováním lidí ve svém okolí.

Jak probíhá vyhodnocení hlasování?

 • Vítězné projekty jsou ty projekty, které získají nejvíce hlasů a svým rozpočtem v součtu s ostatními nejlépe umístěnými projekty nepřesáhnou alokaci stanovenou pro daný ročník (více informací zde).
 • Vítězné projekty jsou finálně odsouhlaseny až radou města. Každý vítězný projekt je přidělen příslušnému odboru magistrátu, který se stává jeho realizátorem, a ve spolupráci s navrhovatelem a za koordinace ze strany Oddělení participativního rozpočtu je projekt zrealizován. Celková doba realizace včetně projektové přípravy nesmí přesáhnout 24 měsíců, přičemž fyzická realizace nesmí přesáhnout 12 měsíců. Průběh realizace vítězných projektů můžete sledovat v sekci Realizace, kde má každý projekt svůj realizační deník s podrobnými informacemi včetně realizační fotogalerie.
     

Podrobný návod „Jak hlasovat?“ naleznete v následujícím videu:

 

HLASUJTE PRO PROJEkTY – VYBERTE VÍTĚZE!