Participativní rozpočet zná vítěze - PRO Budějce
Participativní rozpočet zná vítěze
2. 11. 2023

Občané Českých Budějovic hlasovali celý říjen a z celkem osmnácti projektů vybrali pět vítězných. Ty budou na svém jednání schvalovat radní. Nejvíce hlasů získal První městský ovocný sad z Nového Vráta.

Participativní rozpočet PRO Budějce funguje v Českých Budějovicích již čtvrtým rokem. Za tuto dobu má na kontě celkem 31 vítězných projektů, řada z nich je dokončených a slouží svému účelu. V letošním ročníku zvítězilo pět projektů v celkovém součtu za 10 milionů korun. Nejvíce hlasů – rovnou pětinu z celkového počtu hlasů – přitom nasbíral projekt První městský ovocný sad z Nového Vráta. Letos poprvé, oproti všem předchozím ročníkům, nebyly projekty během hlasování děleny dle výše rozpočtu na malé a velké, a o jejich umístění mezi vítěznými rozhodoval čistě jen počet dosažených hlasů. 

Nyní bude následovat formální schválení vítězných projektů radou města. Ta zároveň všem těmto projektům určí odpovědné garanty a odsouhlasí konkrétní odbory, kterým bude realizace svěřena. Poté již mohou být svolány zahajovací schůzky k projektům za účasti navrhovatele daného projektu a zástupců města (tj. příslušného garanta, realizátora a pracovníka participativního oddělení). 

Na realizaci vítězných projektů má město celkem 24 měsíců (včetně projektové přípravy). 

Přehled vítězných projektů je k dispozici na stránce Výsledky hlasování

Veliké díky patří všem navrhovatelům, kteří „šli s kůží na trh“ a přihlásili své projekty, a samozřejmě všem občanům, kteří se zapojili nejen svými hlasy ale i cennými připomínkami v rámci ankety, která byla součástí hlasovacího formuláře! Pro nás je to skvělý impulz pro případná zlepšení. Alespoň některá z nich se pokusíme promítnout do budoucích ročníků. S přípravou toho dalšího právě začínáme.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat jim, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet. Proto máte-li nápad, jak vylepšit svou čtvrť či město obecně, spojte se s ostatními aktivními občany ze svého okolí a přihlaste svůj projekt do příštího ročníku participativního rozpočtu. Ideální „spojkou“ mezi občany a radnicí jsou pak tzv. územní skupiny. Těch v Českých Budějovicích působí aktuálně celkem 11. Seznam s kontakty na jednotlivé územní skupiny naleznete zde.