Posuzování projektů

Teď je to na nás. Každý projekt, který je veřejností podpořen, se dostane do rukou zástupců magistrátu města. Zde jsou vybraní odborníci z různých odborů tak, aby byli schopni posoudit proveditelnost vašich nápadů.

Sledujeme zejména to, zda jsou vaše nápady realizovatelné v horizontu 12 měsíců (u investičních projektů až 24 měsíců) a zda je to v kompetenci města. Také bude hodnoceno, zda provedení projektu nebrání jiné, například strategické aktivity města. Neméně důležité je i vyhodnocení nákladů. Budeme sledovat, zda přibližně odpovídají skutečným nákladům, které je nutné k realizaci a zajištění provozu vynaložit.

O stavu svých projektů budete informováni. Stejně tak se dozvíte i důvod, proč je projekt případně neproveditelný. Věříme, že vás to neodradí a v dalších ročnících této informace naopak využijete.