Posuzování projektů

Teď je to na nás.

Každý projekt, který je veřejností podpořen, putuje k rukám zástupců magistrátu města. Těmi jsou pracovníci z různých odborů magistrátu, kteří jsou vybráni tak, aby byli schopni posoudit proveditelnost vašich nápadů.

A co vlastně posuzování proveditelnosti obnáší?

Sledujeme zejména to, zda jsou vaše nápady realizovatelné v horizontu 12 měsíců (u investičních projektů až 24 měsíců z důvodu nutnosti přípravy projektové dokumentace) a zda je realizace projektu v kompetenci města. Hodnoceno bude také, zda provedení projektu nebrání jiné, například strategické aktivity města. Neméně důležité je i vyhodnocení nákladů. Zde budeme sledovat, zda přibližně odpovídají skutečným nákladům, které je nutné k realizaci a zajištění provozu vynaložit.

O stavu svých projektů budete informováni.

Stejně tak se dozvíte i důvod, proč je projekt případně neproveditelný. Věříme, že vás ani tato skutečnost neodradí a v dalších ročnících získané zkušenosti s přípravou a podáním projektu naopak využijete.

Posuzování proveditelnosti projektů bude probíhat od 1. do 31. 7. 2021. Projekty vyhodnocené jako „proveditelné“ či „proveditelné s úpravami“ postupují do říjnového hlasování o vítězné projekty, kdy opět vy rozhodnete, které projekty se ve finále zrealizují.