Bouldrovka Dlouhý most

Předmětem tohoto návrhu je vybudovat bouldristickou horolezeckou stěnu v nevyužitém prostoru pod Dlouhým mostem. Kromě rozšíření volnočasových a sportovních aktivit pro občany města ČB, dojde také ke zvýšení estetické hodnoty jinak opomenutého koutu širšího centra města. Součástí revitalizace tohoto prostoru je dopadiště a chill-out zóna s lavičkami.

Bouldrová stěna pod Dlouhým mostem
Sportovní a volnočasové vyžití dětí i dospělých je důležitým faktorem, který se podílí na utváření jejich spokojenosti i dobrém zdravotní a mentální stavu. Ačkoli jisté možnosti sportovního vyžití již byly v posledních letech v ČB vybudovány, jejich množství a dostupnost jsou často nedostačující. To je do jisté míry způsobeno nedostatkem vhodných míst pro jejich vybudování, případně možností jejich využití jen ve dnech dobrého počasí.
V tomto návrhu spojuji využití opomenutého prostoru v širším centru města s vybudováním sportoviště, které současně zahrnuje revitalizaci daného prostoru z estetického hlediska.
Součástí návrhu je vystavět kruhovou bouldristickou stěnu kolem druhého mostního pilíře Dlouhého mostu. Osazení této stěny horolezeckými chyty, instalace bodového osvětlení, vybudování změkčeného dopadiště a přilehlé chill-out odpočinkové zóny.
Prostor pod Dlouhým mostem v ČB představuje dlouhodobě opomenutý a zanedbaný prostor, který ovšem skýtá velmi zajímavý potenciál, z hlediska jeho využití. Nosné konstrukce mostu (včetně mostních pilířu) lze využít k vybudování areálu sportovně/volnočasových aktivit. Neopomenutelnou výhodou tohoto prostoru je přirozená ochrana před deštěm a povětrnostními vlivy, dostatečná akustická vzdálenost od obydlených zón. Tento prostor by tak mohl být využitý i v časech nepřízně počasí a v pozdních odpoledních hodinách.
Využitím již stávajících konstrukčních prvků mostu se markantně sníží pořizovací cena bouldirstické stěny, která by byla stavěna ve volném prostoru de novo. Podobné využití prostoru pod mosty není neobvyklé a je možné ho najít v mnoha metropolích ve světě.
Bouldristická stěna v tomto místě bude dále přispívat k zatraktivnění hojně využívané cyklostezky a bruslařské drány podél břehu Vltavy.
Bouldristická stěna nepředstavuje významně vyšší bezpečnostní rizika oproti jiným již zřizovaných dětských hřištím a sportovištím. Bouldrová stěna tak může být vlně přístupná veřejnosti. Volby charakteru chytů a jejich uspořádání dává možnost vytvořit cesty pro děti i velmi pokročilé sportovce.
Veřejná bouldrová stěna umožňuje pořádat drobné hapeningy v rámci městských oslav atp..

Adam Bajgar, Ph.D.
České Budějovice 1
6 - 12 měsíců
1 700 000 Kč
Sport a volný čas
254
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Ceny za realizaci bouldristické stěny
1 400 000 Kč
Cena za realizaci dopadistě
250 000 Kč
Cena za realizaci chill-out zóny
20 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
1 700 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Pozemek parc. č. 2216/1 - Vlastnické právo-Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu- Povodí Vltavy,
Neproveditelný
Majetkový odbor
Pozemek není ve vlastnictví statutárního města České Budějovice
Neproveditelný
Stavební úřad
Bude vyžadovat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
Předpokládá se posouzení ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Není dostatečné šířkové uspořádání (kolize se stávající stezkou pro cyklisty).
Neproveditelný