Víceúčelové hřiště na Sokolském ostrově

Navrhujeme realizaci veřejně přístupného víceúčelového hřiště pro míčové sporty na Sokolském ostrově v místě v současnosti veřejností nevyužívaných tenisových kurtů u dřevěné lávky.

Město České Budějovice získalo v rámci směn se Sokolem pozemek tenisového hřiště na Sokolském ostrově a ten tak není využíván ke svému účelu ani členy Sokola ani veřejností.
Na Sokolský ostrov přitom sportoviště historicky patří – plovárna, sokolovna, atletický stadion,… .

Navrhujeme proto v tomto prostoru vybudovat víceúčelové hřiště pro míčové sporty, které by vzhledem k blízkosti škol mohlo být využíváno dětmi i v dopoledních hodinách v rámci školní výuky (gym. Česká, Biskupské gym., školy na Husově třídě a v Dukelské ul.).
Současné oplocení by bylo zachováno/zrenovováno a využito pro uzavírání sportoviště v nočních hodinách.
Součástí hřiště by bylo i zázemí pro návštěvníky (zamykací skříňky/boxy).

Jan Veselý, Kateřina Landová
České Budějovice 1
24 měsíců
2 200 000 Kč
Sport a volný čas
101
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Realizace hřiště a zázemí
2 000 000 Kč
Renovace oplocení + noční uzamykání
100 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
2 200 000 Kč