Víceúčelové hřiště na Sokolském ostrově

Navrhujeme realizaci veřejně přístupného víceúčelového hřiště pro míčové sporty na Sokolském ostrově v místě v současnosti veřejností nevyužívaných tenisových kurtů u dřevěné lávky.

Město České Budějovice získalo v rámci směn se Sokolem pozemek tenisového hřiště na Sokolském ostrově a ten tak není využíván ke svému účelu ani členy Sokola ani veřejností.
Na Sokolský ostrov přitom sportoviště historicky patří – plovárna, sokolovna, atletický stadion,… .

Navrhujeme proto v tomto prostoru vybudovat víceúčelové hřiště pro míčové sporty, které by vzhledem k blízkosti škol mohlo být využíváno dětmi i v dopoledních hodinách v rámci školní výuky (gym. Česká, Biskupské gym., školy na Husově třídě a v Dukelské ul.).
Současné oplocení by bylo zachováno/zrenovováno a využito pro uzavírání sportoviště v nočních hodinách.
Součástí hřiště by bylo i zázemí pro návštěvníky (zamykací skříňky/boxy).

Jan Veselý, Kateřina Landová
České Budějovice 1
24 měsíců
2 200 000 Kč
Sport a volný čas
101
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Realizace hřiště a zázemí
2 000 000 Kč
Renovace oplocení + noční uzamykání
100 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
2 200 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Stavební úřad
Z popisu záměru nelze poznat jeho rozsah. Pravděpodobně bude vyžadován územní souhlas popř. územní rozhodnutí, nelze vyloučit ani stavební povolení (závisí zejména na konstrukci povrchu hřiště).
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
Předpokládá se posouzení ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Sokolský ostrov je registrovaným významným krajinným prvkem. Bude nutno požádat zdejší odbor o závazné stanovisko. Projekt musí respektovat stávající vzrostlé dřeviny (ochrana kořenových systémů).
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Město připravuje koncepci celého Sokolského ostrova, v prostoru současného hřiště je připravován jiný záměr.
Neproveditelný
Správa domů s.r.o.
Využití tenisového kurtu nyní řešeno ve spolupráci s Útvarem hlavního architekta.
Neproveditelný