Altán ve středu obce Kaliště u Českých Budějovic

Realizace projektu spočívá v umístění dřevěného altánku s posezením vedle vzrostlého smrku ve středu obce Kaliště u Českých Budějovic. Altán by byl v době adventní ozdoben spolu se smrkem a stal se tak okrasou místní návsi, která by tím dostala novou podobu.

Projekt je navržen tak, aby doplnil a ozdobil místní náves. Altán by měl sloužit především místním obyvatelům ke vzájemnému scházení se a trávení volného času, myšleno hlavně na vyrůstající mladou generaci, ale také by mohl posloužit projíždějícím návštěvníkům-cyklistům k odpočinku a jako útočiště před deštěm a sluncem.
V době vánoční by byl tento altán poupraven díky odnímatelnému plotovému zábradlí a posléze místními i dětmi z okolních obcí nazdoben pro účely vybudování betlému.

Markéta Lieblová
Kaliště u Českých Budějovic
1 měsíc
120 000 Kč
Příroda, zeleň
61
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Cena altánu + upevnění do země a lavičky
100 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
120 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Do záměru by bylo vhodné zahrnout návaznosti na stávající zpevněné plochy - chodník.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Vyžaduje územní souhlas, popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný