Příjem projektů PRO Budějce začne 1. dubna - PRO Budějce
Příjem projektů PRO Budějce začne 1. dubna
28. 3. 2023

Příjem projektů do participativního rozpočtu PRO Budějce začne od 1. dubna.  Letošní ročník doznal řady změn. Nejzásadnější z nich je intenzivní zapojení územních skupin. Právě jejich prostřednictvím mohou občané nově přihlašovat své projekty.

Ve středu 5. dubna pořádá oddělení participativního rozpočtu od 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 203 v budově radnice workshop, kde účastníkům představí nejdůležitější změny pro tento ročník, zodpoví dotazy k podávání projektů a vysvětlí fungování participativního rozpočtu.

Návrhy na projekty mohou občané přihlašovat až do konce května 2023. Nově odpadá dělení na velké a malé projekty, přičemž maximální rozpočet na jeden projekt je stanoven na 2,5 milionu korun vč. DPH. Celková částka alokovaná na letošní ročník je 10 milionů korun. 

Veškeré informace a platné znění dokumentů týkajících se aktuálního ročníku PRO Budějce zájemci naleznou na stránce Ke stažení.

   

    


Přehled nejdůležitějších změn pro tento ročník:

  • je zrušeno dělení projektů na kategorie malý/velký podle výše rozpočtu;  
  • maximální alokace na jeden projekt je 2,5 milionu korun vč. DPH;  
  • není možné podávat projekty na zpracování projektové dokumentace či studie
  • každý navrhovatel může podat pouze jeden projekt a je vyžadována jeho aktivní spolupráce v průběhu všech fází projektu; 
  • projekty je možné podávat také osobně prostřednictvím územních skupin (více o územních skupinách zde); 
  • je zrušena fáze sbírání podpory (tzv. lajkování), každý projekt bude veřejně projednán na územní skupině za účasti navrhovatele; 
  • hodnocení proveditelnosti je rozděleno do více fází, projekt je nejprve hodnocen příslušnou územní skupinou z hlediska místní vhodnosti a prospěšnosti, poté pracovní skupinou magistrátu z hlediska majetkového a ekonomického, rozhodující slovo má rada města, která projekt posuzuje z hlediska strategického rozvoje města;
  • během říjnového hlasování má každý hlasující i nadále k dispozici až 2 hlasy, které lze udělit pouze dvěma různým projektům.